TÀI LIỆU | Chuyện Kể Về Mẹ
Quỳ Ca Tụng Mẹ.
Tại thành Carcassonne nước Pháp, thời thánh ĐaMinh còn sống có một chàng khô đạo, ngạo mạn khinh chê phép lần hạt mà Đức Mẹ truyền cho Thánh nhân khuyên dạy mọi người lần hạt. Chúa đã để cho y bị quỉ ám để tỏ uy quyền của Đức Mẹ, gia nhân dắt y đến Thánh Đaminh xin Ngài trừ quỉ.

Thánh nhân nói đem đến nhà thờ, trước mặt đông đảo giáo giân Ngài hỏi quỉ - Trên Trời, đừng kể Chúa Ba Ngôi, còn Đấng nào mày sợ hơn cả ? Quỉ tru trếu không chịu nói, sau chịu nói nhỏ với Thánh nhân mà thôi, Thánh nhân sấp mình nài xin Đức Mẹ bắt quỉ nói ra, nó liền miễn cưỡng nói - Chúng tôi là những kẻ dối trá, đừng tin, hãy tin, hãy nhờ các Thiên Thần bảo cho. Thánh nhân lại sấp mình nài xin Đức Mẹ. Đức Mẹ lại hiện đến cầm roi đánh quỉ buộc phải xưng thú. Bấy giờ nó tru trếu hằn học với Đức Mẹ mà thú ra : “Hỡi mọi người hãy nghe : Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có quyền phép giữ gìn kẻ làm tôi kính mến Người cho khỏi sa hỏa ngục Ai tôn sùng Người thật tình thì thoát khỏi tay chúng ta. Mỗi lời Bà ấy xin cùng Chúa thì thần thế và hiệu nghiệm hơn mọi lời các Thánh. Ai sắp mất linh hồn sa hỏa ngục mà kêu tên Maria thể nào cũng được cứu giúp. Nếu không có Maria thì chúng tao đã phá hủy đạo của Chúa từ lâu rồi. Bà ấy ban cho kẻ siêng năng lần chuỗi Mân Côi được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống hối mọi tội lỗi và được về Thiên Đàng.”