KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Ngày 07.03 Kính thánh Perpetua và Fêlicita, tử đạo
Cái giá phải trả cho các anh hùng tử đạo là bị tra tấn, đánh đập, nhốt tù, giết chết. Thánh nữ Perpêtua và Fêlicita, người nô lệ đang có thai, cùng với nhiều bạn hữu khác đều bị bắt tống ngục khi họ tuyên xưng Chúa Kitô là gia nghiệp và là Chúa tể trời đất.

Ai ngậm ngùi ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Đó là lời thánh vịnh, lời này mang một ý nghĩa sâu đậm. “Ai vác Thập Giá mà theo Chúa Kitô”, chắc chắn sẽ reo khúc khải hoàn ca. Và điều này rất thích hợp với hai thánh nữ Perpêtua và Fêlicita mà Giáo Hội mừng kính hôm nay.

HAI VỊ THÁNH CÙNG TÂM TRẠNG YÊU MẾN CHÚA

Cái giá phải trả cho các anh hùng tử đạo là bị tra tấn, đánh đập, nhốt tù, giết chết. Thánh nữ Perpêtua và Fêlicita, người nô lệ đang có thai, cùng với nhiều bạn hữu khác như Secundulus, Saturnin à Revocatus đều bị bắt tống ngục khi họ nại vào danh Chúa Kitô, tuyên xưng Chúa Kitô là gia nghiệp và là Chúa tể trời đất. Các vị này đều bị giam giữ, tra tấn dưới thời Hoàng đế Sévère cấm cách, ra lệnh tru diệt đạo công giáo. Các vị nữ anh hùng này này đã được chịu phép thánh tẩy ngay trong tù vì trước đó các Ngài mới chỉ là tân tòng. Thánh Perpêtua thuộc gia đình quí phái giầu có, nhiều danh vọng, nên Cha của thánh nhân hết sức khuyên nhủ con mình bỏ đạo để được sống. 

Thánh nhân đã cương quyết theo Chúa đến hơi thở cuối cùng đúng như lời Chúa đã nói: “Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống vì Ta thì sẽ cứu được nó”. Thánh Fêlicita khi sinh con trong ngục đau đớn, tên lính chế nhạo Người, Người đã trả lời cách cương quyết: “Giờ tôi chịu đau khổ, nhưng sau này có Đấng chịu đau khổ thay tôi và cho tôi sự sống”. Hai thánh nữ và nhiều bạn khác khi bị lý hình, quân lính điệu ra pháp trường, các Ngài không hề lo sợ, các Ngài vẫn hiên ngang, ca hát, chúc tụng, tôn vinh Chúa, Đấng đã ban sự sống cho các Ngài. Các Ngài đã bị đánh đập, tra tấn dã man và sau cùng bị thú vật xé tan xác. Các Ngài được phúc tử đạo ngày 07/3/203. Thiên Chúa thưởng công và Giáo Hội đã tôn vinh các Ngài.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, nhờ tình yêu nồng nàn của Chúa thúc đẩy, hai thánh nữ Perpêtua và Fêlicita đã coi thường những người bách hại và lướt thắng cả cái chết đau đớn. Cúi xin Chúa nhận lời hai thánh nữ chuyển cầu cho chúng con ngày càntg thiết tha yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen (Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Perpêtua và Fêlicita, tử đạo)

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT