PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 17.05 Kính Thánh Paschal Baylon
Một đặc tính của Thầy Paschal là sùng kính Thánh Thể. Ngoài những thời giờ bận rộn vì nhiệm vụ, bất cứ khi nào có cơ hội, thầy thường dành để cầu nguyện trước Thánh Thể. Cuộc đời thầy đầy dẫy những phép lạ chữa lành mà dân chúng được lãnh nhận qua sự cầu nguyện của thầy.

Thánh Paschal sinh ngày 16 tháng 5 năm 1540 ở Torre Hormosa xứ Aragon, Tây Ban Nha. Cha mẹ ngài là ông bà Martin Baylon và Elizabeth Jubera  một gia đình nghèo nhưng đạo đức. Trong khoảng thời gian từ bảy đến 24 tuổi, ngài làm nghề chăn cừu và bắt đầu một cuộc sống rất hãm mình. Ngài luôn luôn cầu nguyện, ngay cả khi làm việc và nhất là khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu lúc dâng Mình Thánh trong Thánh Lễ.

Năm 1564, Paschal được nhận vào tu viện Alcantarine của Dòng Anh Em Hèn Mọn của Thánh Phanxicô ở Monteforte. Ngài tận tụy hiến thân cho cuộc đời ăn năn đền tội. Mặc dù ngài được khuyến khích học làm linh mục, nhưng ngài chọn làm thầy trợ sĩ. Trong những quãng thời gian khác nhau, thầy đảm trách các công việc giữ cửa, nấu ăn, làm vườn và chính yếu là đi khất thực.

Thầy Paschal rất thận trọng tuân giữ lời khấn khó nghèo. Thầy không bao giờ phí phạm thức ăn hay bất cứ gì được sử dụng trong nhà dòng. Khi là người giữ cửa và tiếp đón các người nghèo đến xin giúp đỡ, thầy nổi tiếng là độ lượng. Ðôi khi, các tu sĩ trong dòng phải ngăn cản sự phóng khoáng của thầy!

Một đặc tính của Thầy Paschal là sùng kính Thánh Thể. Ngoài những thời giờ bận rộn vì nhiệm vụ, bất cứ khi nào có cơ hội, thầy thường dành để cầu nguyện trước Thánh Thể. Cuộc đời thầy đầy dẫy những phép lạ chữa lành mà dân chúng được lãnh nhận qua sự cầu nguyện của thầy. Tuy là thầy trợ sĩ nhưng lúc bấy giờ rất nhiều người tìm đến thầy để xin cố vấn.

"Hãy suy nghĩ kỹ về điều này: Hãy tìm kiếm Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thật đúng khi bạn tìm kiếm Thiên Chúa trước hết và trên hết mọi sự, bởi vì Thiên Chúa cao cả sẽ ban cho bạn những gì bạn cầu xin. Ðiều này cũng giúp bạn sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và kính mến Ngài cách tuyệt hảo hơn” (Thánh Paschal).

Ngay cả cái chết của thầy cũng được ghi dấu bằng một biến cố đặc biệt. Người ta kể rằng thầy trút hơi thở cuối cùng ngày 17 tháng 5 năm 1592 tại Villa Reale, Spain khi linh mục nâng Mình Thánh lên cao trong Lễ Hiện Xuống.

Lòng yêu mến nồng nàn đối với bí tích Thánh Thể của thánh nhân lúc sinh tiền đã được phản ảnh qua các hiện tượng, phép lạ và các thanh âm lạ lùng phát ra từ các thánh tích hay các bức hình của thánh nhân trong các thế kỷ qua. Tất cả đã góp phần lớn lao trong việc phục hồi đức tin và gia tăng lòng sốt mến bí tích Thánh Thể trong nhiều linh hồn.

Thầy Paschal được Đức Giáo Hoàng Paul V tôn phong Chân Phước ngày 29 tháng 10 năm 1618. Bảy mươi hai năm sau, Đức Giáo Hoàng Alexander VIII nâng ngài lên bậc hiển thánh ngày 16 tháng 10 năm 1690. Năm 1897, Đức Giáo Hoàng  Leo XIII đặt ngài làm quan thầy của các tổ chức cũng như  nghị hội về Thánh Thể.

Nguồn Dòng Tên Việt Nam