PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 17.09 Kính Thánh Robert Bellarmine, Tiến Sĩ Hội Thánh
Robert Bellarmine đã hy sinh cuộc đời để nghiên cứu Kinh Thánh và học thuyết Công Giáo. Các văn bản của ngài giúp chúng ta hiểu rằng, không chỉ có nội dung đức tin là quan trọng, mà còn chính con người sống động của Ðức Giêsu Kitô được biểu lộ qua sự sống, sự chết và sự sống lại của Ngài, đó là nguồn gốc của ơn cứu độ.

Roberto Francesco Romolo sinh ngày 04 tháng 10 năm 1542 tại Montepulciano, Tuscany, nÆ°á»›c Ý là con thứ ba trong gia Ä‘ình 10 người con của ông Vincenzo Bellarmine và bà Cizia Cervini, cháu gái của Đức Giáo Hoàng Marcellus II. Lúc còn niên thiếu, cậu Robert tỏ ra có nhiều Ä‘iểm đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Khi lên 18 tuổi, cậu xin gia nhập dòng Tên ở Rome đến năm 1569 cậu được gá»­i Ä‘i du học ở Louvain. Sau khi mãn học ở Ä‘ó, Robert được lãnh chức Linh Mục.

Khi Robert Bellarmine thụ phong linh mục năm 1570. Vào thời Ä‘ó, vấn đề học hỏi lịch sá»­  Giáo Há»™i và các Giáo Phụ bị lãng quên má»™t cách Ä‘áng buồn. Ngay từ thời thanh niên ở Tuscany, ngài Ä‘ã có triển vọng là má»™t học giả nổi tiếng, vì ngài dành nhiều thời giờ nghiên cứu về những đề tài nói trên, cÅ©ng nhÆ° Kinh Thánh, để hệ thống hóa học thuyết Công Giáo nhằm Ä‘Æ°Æ¡ng đầu vá»›i các cuá»™c tấn công của Tin Lành. Ngài là linh mục dòng Tên đầu tiên làm giáo sÆ° ở Louvain.

Công trình nổi tiếng nhất của ngài là bá»™ sách Tranh Luận về Những Mâu Thuẫn trong đức tin Kitô Giáo. Ðặc biệt nhất là các Ä‘oạn nói về thế quyền của đức giáo hoàng và vai trò của giáo dân. Ngài chọc tức cả nÆ°á»›c Anh và nÆ°á»›c Pháp khi chủ trÆ°Æ¡ng rằng thần quyền của các vua chúa không thể tồn tại. Ngài khai thác học thuyết về thẩm quyền gián tiếp của Ðức Giáo Hoàng trong các giao tế nhân sá»±; mặc dù ngài bảo vệ Ðức Giáo Hoàng chống vá»›i triết gia Barclay, ngài cÅ©ng bị Ðức Giáo Hoàng Sixtus V tức giận.

Bellarmine được Ðức Giáo Hoàng Clement VIII tấn phong Hồng Y là vì “ngài không được những gì xứng vá»›i tài học.” Trong khi sống ở Vatican, Bellarmine không thua gì các nhà tu khổ hạnh. Ngài giá»›i hạn các chi tiêu cá nhân tá»›i mức tối Ä‘a chỉ còn những gì thật cần thiết, ngài ăn các thá»±c phẩm dành cho người nghèo. Ðược biết là ngài Ä‘ã chuá»™c má»™t người lính bị sa thải khỏi quân Ä‘á»™i, và dùng các màn cá»­a trong dinh cÆ¡ của ngài để may quần áo cho người nghèo, vì theo ngài nói, “Các vách tường không thể bị cảm lạnh được.”

Má»™t trong những công việc của ngài là trở nên thần học gia của Ðức Giáo Hoàng Clement VIII, và chuẩn bị hai bá»™ giáo lý có ảnh hưởng rất lá»›n trong Giáo Há»™i.

Sá»± khó khăn sau cùng lá»›n nhất trong đời Bellarmine là năm 1616 khi ngài phải khiển trách người bạn của ngài là Galileo, người mà ngài rất khâm phục. Đức Hồng Y Bellarmine đại diện cho Tòa Thánh chuyển trao văn thÆ° cảnh cáo, mà trong Ä‘ó quyết định rằng lý thuyết về thái dÆ°Æ¡ng hệ của Galileo thì trái vá»›i Phúc Âm. Sá»± khiển trách chung quy là má»™t lời cảnh cáo đừng đề cao các lý thuyết chÆ°a được hoàn toàn chứng minh — khác vá»›i giả thuyết. Ðây là má»™t thí dụ Ä‘iển hình cho thấy các thánh vẫn có thể sai lầm.

Ngài an nghỉ trong Chúa ngày 17 tháng 9 năm 1621 sau má»™t cÆ¡n sốt nặng trong khi tỉnh tâm hàng năm ở nhà dòng thánh André. Ngài được mai táng tại Rome và thánh tích được chuyển dời về nhà thờ thánh Ignatius ở Rome ngày 21 tháng 6 năm 1923.

Đức Giáo Hoàng Urbano VIII Ä‘ã công nhận ngài là Đấng Đáng Kính năm 1627 khi bắt đầu tiến trình án phong thánh cho ngài nhÆ°ng bị Ä‘ình hoãn cho đến năm 1930 vì lý do chính trị, phát xuất từ các văn bản của ngài. Đến gần 300 năm sau, Đức Giáo Hoàng Pius XI má»›i tôn phong Chân PhÆ°á»›c cho Đức HY Robert Bellarmine ngày 13 tháng 5 năm 1923 và bảy năm sau ngài lại nâng Chân PhÆ°á»›c Robert Bellarmine lên bậc hiển thánh ngày 29 tháng 6 năm 1930. Má»™t năm sau, Đức Thánh Cha Pius XI tuyên xÆ°ng ngài là Tiến SÄ© Há»™i Thánh ngày 17 tháng 9 năm 1931.

Lời Bàn

Sá»± canh tân Giáo Há»™i mà Công Ðồng Vatican II theo Ä‘uổi thì thật khó cho nhiều người Công Giáo. Trong sá»± thay đổi, nhiều người cảm thấy thiếu xót má»™t hÆ°á»›ng dẫn vững chắc từ giá»›i có thẩm quyền. Họ mong muốn có những lý luận chính truyền vững nhÆ° bàn thạch, và má»™t mệnh lệnh cứng cỏi có xác định thẩm quyền hẳn hoi.

Trong văn kiện Giáo Há»™i Trong Thế Giá»›i Ngày Nay, Công Ðồng Vatican II đảm bảo chúng ta rằng, “Có nhiều thá»±c thể không thay đổi và có nền tảng thá»±c sá»± từ Ðức Kitô, Ðấng hôm qua cÅ©ng nhÆ° hôm nay, và mãi mãi.”

Robert Bellarmine Ä‘ã hy sinh cuá»™c đời để nghiên cứu Kinh Thánh và học thuyết Công Giáo. Các văn bản của ngài giúp chúng ta hiểu rằng, không chỉ có ná»™i dung đức tin là quan trọng, mà còn chính con người sống Ä‘á»™ng của Ðức Giêsu Kitô–nhÆ° được biểu lá»™ qua sá»± sống, sá»± chết và sá»± sống lại của Ngài–Ä‘ó là nguồn gốc của Æ¡n cứu Ä‘á»™.

Nguồn gốc thá»±c sá»± của đức tin không chỉ là má»› lý thuyết nhÆ°ng Ä‘úng hÆ¡n là con người của Ðức Kitô hiện Ä‘ang sống Ä‘á»™ng trong Giáo Há»™i ngày nay. Khi từ giã các tông đồ, Chúa Giêsu đảm bảo vá»›i họ về sá»± hiện diện sống Ä‘á»™ng của Ngài: “Khi Thần Khí của chân lý đến, Ngài sẽ dẫn dắt các con đến chân lý toàn vẹn” (x. Gioan 16:30).

Lời Trích

“Chia sẻ mối quan tâm vá»›i tất cả giáo há»™i, các giám mục hành xá»­ quyền của mình, mà họ Ä‘ã lãnh nhận qua lá»… tấn phong, trong sá»± hiệp thông vá»›i Ðức Giáo Hoàng Tối Cao và dÆ°á»›i quyền của ngài. Tất cả kết hợp thành má»™t tập thể hay thân thể để giảng dạy về Giáo Há»™i hoàn vÅ© của Thiên Chúa và để Ä‘iều hành giáo há»™i nhÆ° các mục tá»­” (Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của Các Giám Mục, 3).

Nguồn Dòng Tên Việt Nam