PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 18.09 Kính Thánh Giuse Cupertino
Cha Giuse ở Cupertino là người nổi tiếng bay bổng khi cầu nguyện. Việc bay bổng khi cầu nguyện của cha Giuse đôi khi là thập giá cho ngài, vì nhiều người đến xem như đi xem xiệc.

Giuse Desa sinh ngày 17 tháng 6 năm 1603 tại Cupertino, Naples nÆ°á»›c Ý. Mồ côi cha từ khi má»›i sinh,  ngay từ lúc nhỏ, Giuse Ä‘ã Æ°a thích cầu nguyện. Sau má»™t thời gian sống vá»›i các tu sÄ© dòng Capuchin, ngài gia nhập dòng Conventual (má»™t nhánh của dòng Phanxicô). Sau má»™t thời gian ngắn trông coi lừa cho nhà dòng, Giuse được Ä‘i học để được chịu chức linh mục. Mặc dù việc học đối vá»›i ngài thật khó khăn, nhÆ°ng Giuse Ä‘ã hiểu biết nhiều qua sá»± cầu nguyện. Ngài được thụ phong linh mục năm 1628.

Cha Giuse ở Cupertino là người nổi tiếng bay bổng khi cầu nguyện. Việc bay bổng khi cầu nguyện của cha Giuse Ä‘ôi khi là thập giá cho ngài, vì nhiều người đến xem nhÆ° Ä‘i xem xiệc. Tuy được Æ¡n sủng đặc biệt này nhÆ°ng ngài thật khiêm tốn, kiên nhẫn và vâng phục, dù có nhiều khi bị thá»­ thách nặng nề và cảm thấy nhÆ° Thiên Chúa bỏ quên ngài. Suốt cuá»™c đời, ngài ăn chay và Ä‘eo má»™t giây xích sắt trong người.

Nhà dòng thuyên chuyển thánh nhân đến nhiều nÆ¡i vì ích lợi cho ngài cÅ©ng nhÆ° cho toàn thể cá»™ng Ä‘oàn. Ngài bị báo cáo lên Tòa Thẩm Tra và bị Ä‘iều tra, nhÆ°ng cÆ¡ quan này không kết tá»™i ngài.

Cha qua đời sau cÆ¡n sốt nặng ngày 18 tháng 9 năm 1663 tại Ossimo, Italy và được mai táng trong nguyện đường Truyền Tin ở Ossimo.

Cha Giuse ở Cupertino được Đức Giáo Hoàng Benedictus XIV tôn phong Chân PhÆ°á»›c ngày 24 tháng 2 năm 1753 và Đức Giáo Hoàng Clement XIII Ä‘ã nâng cha lên bậc hiển thánh ngày 16 tháng 7 năm 1767. Trong cuá»™c Ä‘iều tra để lập hồ sÆ¡ phong thánh, người ta ghi nhận có đến 70 lần ngài bay bổng.

Lời Bàn

Trong khi việc bay bổng là dấu hiệu bất thường của sá»± thánh thiện, Thánh Giuse cÅ©ng được người đời nhá»› đến qua những dấu chỉ bình thường của ngài. Ngài cầu nguyện khi tâm hồn tăm tối, và ngài sống theo Tám Mối Phúc Thật. Ngài dùng “vật sở hữu Ä‘á»™c Ä‘áo” là ý chí tá»± do của ngài để ca ngợi Thiên Chúa và phục vụ các tạo vật của Người.

Lời Trích

“Hiển nhiên Ä‘iều mà Thiên Chúa mong muốn trên tất cả mọi sá»± là ý chí mà chúng ta được tá»± do lãnh nhận qua sá»± tạo dá»±ng của Thiên Chúa, và chiếm hữu nhÆ° của riêng mình. Khi má»™t người tá»± rèn luyện sống theo các nhân đức, và đạt được Ä‘iều Ä‘ó là nhờ sá»± trợ giúp của Thiên Chúa, Ðấng phát sinh mọi Ä‘iều thiện hảo. Ý chí là Ä‘iều mà con người có được nhÆ° má»™t vật sở hữu Ä‘á»™c Ä‘áo” (Thánh Giuse Cupertino, trích từ bài đọc ngày lá»… kính trong sách nhật tụng của dòng Phanxicô).

Nguồn Dòng Tên Việt Nam