PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 19.09 Kính Thánh Januarius
Thánh Januarius (có khi còn được gọi là Gennaro) là giám mục của Benevento, nước Ý. Ngài chịu tử đạo trong cuộc bách hại đạo thực hiện bởi hoàng đế La Mã Diocletian tháng 09 năm 305.

Thánh Januarius (có khi còn được gọi là Gennaro) là giám mục của Benevento, nÆ°á»›c Ý. Ngài chịu tá»­ đạo trong cuá»™c bách hại đạo thá»±c hiện bởi hoàng đế La Mã Diocletian tháng 09 năm 305.

Ngài bị chặt đầu cùng vá»›i các phó tế Festus, Sosius và Proculus; thầy đọc sách Desiderius và hai giáo dân Eutyches và Acutius. Tất cả đều bị bắt khi đến thăm Sossus, là phó tế và Ä‘ang bị tù ở Pozzuoli. Sau khi bị bắt, họ bị quăng vào đấu trường để gấu xé xác nhÆ°ng chúng không làm hại các ngài, bởi Ä‘ó họ bị chém đầu.

Thánh Januarius là quan thầy của thành Naples, nÆ°á»›c Ý. Ngài nổi tiếng từ lâu vì máu của ngài hóa lỏng vào ngày lá»… kính. Không ai có thể giải thích được sá»± kiện máu thánh nhân hóa lỏng xảy ra hàng năm khi ngày lá»… này được cá»­ mừng qua bao thế ká»·, và Ä‘ã có từ bốn trăm năm nay.

Lời Bàn

Học thuyết Công Giáo xác định rằng phép lạ có thể xảy ra và có thể được công nhận — thật không khó đối vá»›i những ai tin vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, sá»± khó khăn là khi chúng ta phải quyết định xem sá»± kiện ấy hoặc không thể giải thích theo nghÄ©a tá»± nhiên, hoặc không giải thích được. Chúng ta phải cố gắng tránh sá»± nhẹ dạ, là dấu chỉ của sá»± bấp bênh. Trái lại, khi các khoa học gia thích nói về “tính xác suất” hÆ¡n là “luật” tá»± nhiên, thì cÅ©ng không có gì quá Ä‘áng khi nghÄ© rằng Thiên Chúa rất “khoa học” để làm những Ä‘iều kỳ diệu nhằm thức tỉnh chúng ta vá»›i những phép lạ hàng ngày qua chim muông, hoa cỏ hay mÆ°a tuyết.

Nguồn Dòng Tên Việt Nam