PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 20.09 Kính Thánh Anrê Kim Taegon & Phaolô Chong Hasang
“Giáo Hội Triều Tiên độc đáo vì được thành lập hoàn toàn bởi giáo dân. Giáo Hội còn non yếu, thật trẻ trung nhưng thật vững mạnh trong đức tin, và đã đứng vững sau những đợt sóng bách hại mãnh liệt. Do đó, chỉ trong vòng một thế kỷ, Giáo Hội Hàn Quốc đã kiêu hãnh với 10,000 vị tử đạo.

Anrê Kim Taegon là linh mục Ðại Hàn đầu tiên và là con của má»™t người trở lại đạo. Cha của ngài, ông Ignatius Kim, được tá»­ đạo trong thời cấm đạo năm 1839 và được phong thánh năm 1925. Sau khi được rá»­a tá»™i vào lúc 15 tuổi, Anrê phải trải qua má»™t hành trình dài 1,300 dặm để gia nhập chủng viện ở Macao, Trung Cá»™ng.

Sáu năm sau, ngài xoay sở để trở về quê hÆ°Æ¡ng qua ngả Mãn Châu. Cùng năm ấy ngài vượt qua eo biển Hoàng Sa đến Thượng Hải và thụ phong linh mục. Khi trở về quê, ngài có nhiệm vụ thu xếp cho các vị thừa sai vào Ðại Hàn qua ngã đường biển, nhằm tránh né sá»± kiểm soát biên phòng. Ngài bị bắt, bị tra tấn và sau cùng bị chặt đầu ở sông Han gần thủ Ä‘ô Hán Thành.

Thánh Phaolô Chong Hasang là má»™t chủng sinh, 45 tuổi. Kitô Giáo được du nhập vào Ðại Hàn khi Nhật xâm lăng quốc gia này vào năm 1592, lúc ấy có má»™t số người Ðại Hàn được rá»­a tá»™i, có lẽ bởi các binh sÄ© Công Giáo người Nhật. Việc truyền giáo rất khó khăn vì Ðại Hàn chủ trÆ°Æ¡ng bế quan tỏa cảng, ngoại trừ những hành trình đến Bắc Kinh để trả thuế.

Má»™t trong những chuyến Ä‘i này, khoảng năm 1777, sách vở tài liệu Công Giáo của các cha dòng Tên ở Trung Cá»™ng được lén lút Ä‘em về để dạy bảo người Kitô Giáo Ðại Hàn. Giáo Há»™i tại gia bắt đầu thành hình. Khoảng mười năm sau Ä‘ó, khi má»™t linh mục Trung Hoa lén lút đến Ðại Hàn, ngài thấy có đến 4,000 người Công Giáo mà chÆ°a có ai được gặp má»™t vị linh mục. Bảy năm sau, số người Công Giáo ấy lên đến khoảng 10,000 người. Sau cùng, tá»± do tôn giáo được ban hành vào năm 1883.

Khi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến Nam Hàn ngày 06 tháng 5 năm 1984 để phong thánh, ngoài hai Thánh Anrê Kim Taegon và Phaolô Chong Hasang, còn 98 người Ðại Hàn và ba vị thừa sai người Pháp, tất cả đều tá»­ đạo trong khoảng 1839 và 1867. Trong số 103 Thánh tá»­ đạo có các giám mục và linh mục, số còn lại  là giáo dân: 47 phụ nữ, 45 quý ông.

Trong những người tá»­ đạo năm 1839 là Columba Kim, má»™t phụ nữ 26 tuổi. Ngài bị cầm tù, bị tra tấn bằng vật dụng bằng sắt nung nóng và than. Ngài và người em là Agnes bị lá»™t quần áo và bị giam chung vá»›i những tù nhân hình sá»±, nhÆ°ng họ không bị làm nhục. Sau khi Columba phàn nàn về sá»± sỉ nhục này, từ Ä‘ó về sau không má»™t phụ nữ nào bị nhục nhã nhÆ° vậy nữa. Hai người bị chém đầu. Má»™t em trai 13 tuổi, Peter Ryou, bị tra tấn dã man đến Ä‘á»™ em có thể lấy da thịt của mình mà ném vào quan toà. Em bị xiết cổ cho đến chết. Protase Chong, má»™t người quý tá»™c 41 tuổi, sau khi bị tra tấn ông Ä‘ã chối đạo và được thả tá»± do. Sau Ä‘ó, ông trở lại, tuyên xÆ°ng đức tin và bị tra tấn cho đến chết.

Lời Bàn

Chúng ta bàng hoàng khi thấy sau khi được thành lập, Giáo Há»™i Ðại Hàn hoàn toàn là má»™t Giáo Há»™i của giáo dân khoảng hÆ¡n má»™t chục năm. Làm thế nào mà giáo há»™i ấy sống còn khi không có bí tích Thánh Thể? Ðiều này cho thấy, không phải các bí tích không có giá trị, nhÆ°ng phải có má»™t đức tin sống Ä‘á»™ng trÆ°á»›c khi thá»±c sá»± được hưởng Æ¡n ích của bí tích Thánh Thể. Bí tích là dấu chỉ của sá»± hoạt Ä‘á»™ng của Thiên Chúa và là Ä‘áp ứng của đức tin sẵn có. Bí tích làm gia tăng Æ¡n sủng và đức tin, nhÆ°ng Ä‘iều này chỉ có thể xảy ra khi Ä‘ã có má»™t Ä‘iều gì Ä‘ó để gia tăng.

Lời Trích

“Giáo Há»™i Ðại Hàn thì Ä‘á»™c Ä‘áo vì được thành lập hoàn toàn bởi giáo dân. Giáo Há»™i còn non yếu, thật trẻ trung nhÆ°ng thật vững mạnh trong đức tin, và Ä‘ã đứng vững sau những đợt sóng bách hại mãnh liệt. Do Ä‘ó, chỉ trong vòng má»™t thế ká»·, Giáo Há»™i Ä‘ã kiêu hãnh vá»›i 10,000 vị tá»­ đạo. Cái chết của các vị tá»­ đạo này trở thành men cho Giáo Há»™i và Ä‘Æ°a đến sá»± triển nở huy hoàng của Giáo Há»™i Ðại Hàn ngày nay. Ngay cả bây giờ, tinh thần bất khuất ấy vẫn còn trợ giúp cho người tín hữu của Giáo Há»™i thầm lặng ở miền bắc bên kia vÄ© tuyến” (ÐGH Gioan Phaolô II, bài giảng trong lá»… phong thánh).

Nguồn Dòng Tên Việt Nam