PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 06.11 Kính Thánh Leonard ở Noblac
Sử sách viết rằng: “Thánh Leonard rất dễ mến trong khi tiếp xúc, luôn trung tín với những lời đã hứa, rộng lượng quảng đại và khiêm nhu trong mọi trường hợp.” Vua Clovis nghe tiếng đồn về sự thánh thiện của Leonard nên đã muốn bổ nhiệm ngài vào chức vụ giám mục nhưng ngài đã khước từ.

Sinh tại Gaul khoảng tiền thế kỷ thứ 6. Sau trận chiến Tolbiac, các hiệp sĩ của Triều đình vua Clovis đều xin trở lại đạo Công giáo. Giữa những hiệp sĩ đó có một vị tướng tài giỏi là Leonard, ngài muốn có một đời sống thật thánh thiện nên ngài đã từ bỏ tất cả để sống đời ẩn sĩ. Ngài vào tu trong tu viện Saint Remi. Càng ngày ngài càng tiến nhanh trên đường tu hành thánh thiện. 

Nhà viết sử khi nói về ngài đã viết rằng: “Thánh Leonard rất dễ mến trong khi tiếp xúc, luôn trung tín với những lời đã hứa, rộng lượng quảng đại trong công việc bố thí, lời nói luôn dịu dàng và hiền lành, khiêm nhu và đơn sơ trong mọi trường hợp.” Vua Clovis nghe tiếng đồn về sự thánh thiện của Leonard nên đã muốn bổ nhiệm ngài vào chức vụ giám mục nhưng ngài đã khước từ.

Một hôm nhà vua triệu ngài vào chầu hỏi: Ta muốn ban cho nhà ngươi một ân huệ, ngươi cứ nói và ta sẽ ban cho ngươi.”

– Xin nhà vua ban cho tôi được quyền đi thăm các nhà tù và tha cho những tù nhân mà tôi nhận thấy đáng được ân xá.

Nhà vua rất vui lòng ban cho Leonard quyền hạn đó. Thánh Leonard đến vùng Orleans một thời gian, ở với tu viện trưởng Mici để viết ra những lề luật về đời sống tu sĩ, rồi ngài đến vùng Berry rao giảng Tin Mừng cho dân chúng vì ở đó còn có nhiều người còn ngoại đạo. Ngài đã đem đông đảo người trở lại và cũng đã làm nhiều phép lạ. Một thời gian sau ngài lại đến xứ Aquitaine tìm một nơi thanh vắng ẩn náu để cầu nguyện và suy niệm những điều ở trên trời. Ngài đã tìm được một nơi yên tĩnh trong vùng núi Limoges và ngài đã sống ờ đó trong 20 năm, một đời sống thầm lặng chiêm niệm.

Khi ngài đến trú ngụ tại đó thì bất thình lình phát xuất một dòng suối nước trong lành. Dân chúng các vùng chung quanh đã mang những bệnh nhân đến xin thánh Leonard chữa bệnh, những người khác thi đến xin chỉ bảo và linh hướng, cũng có nhiều tù nhân khi trốn ra khỏi tù đều đến xin ẩn náu nơi đó ăn năn sám hối và xin những lời chỉ bảo của người để thay đổi cuộc đời. Do đó ngài là đấng bảo trợ các tù nhân. Ngài qua đời ngày 06 tháng 11 khoảng năm 545 tại Noblac, Limoges.

Nguồn Dòng Tên Việt Nam