PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 16.11 Kính Thánh Gertrude Cả
Cuộc đời của thánh nữ, dù không có những biến động sôi nổi hay những hành động đáng kinh ngạc, nhưng sinh hoạt tinh thần của ngài thật đáng khâm phục.
Thánh Gertrude Cả là một trong những bậc huyền nhiệm nổi tiếng của thế kỷ 13. Cùng với Thánh Mechtild, thánh nữ tập luyện một đời sống tinh thần gọi là “hôn nhân huyền nhiệm”, đó là ngài trở nên vị hôn thê của Ðức Kitô. Ðời sống của ngài kết hợp mật thiết với Ðức Giêsu và Thánh Tâm, từ đó dẫn đến đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.
 
Thánh Gertrude sinh ngày 06 tháng 1 năm 1256 ở Eisleben thuộc Saxony, nước Đức. Khi lên năm tuổi, ngài được giao cho các nữ tu Benedictine ở Rodalsdorf chăm sóc, sau này ngài trở thành một nữ tu và làm tu viện trưởng của chính tu viện ấy. Thánh Gertrude rất thích học hỏi. Ngài giỏi tiếng Latinh và sáng tác thơ phú dựa vào Phụng Vụ Thánh.
 
Cuộc đời của thánh nữ, dù không có những biến động sôi nổi hay những hành động đáng kinh ngạc, nhưng sinh hoạt tinh thần của ngài thật đáng khâm phục. Ngài sống cuộc đời bí nhiệm trong tu viện, cuộc đời ẩn giấu với Ðức Kitô. Ngài nổi tiếng là người sùng kính Nhân Tính Thiêng Liêng của Ðức Giêsu trong sự Thống Khổ và trong bí tích Thánh Thể, và ngài cũng yêu mến Ðức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Mỗi ngày, Thánh Nữ lúc nào cũng chiêm niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu; và cứ mỗi lần chiêm niệm như vậy, nước mắt của Thánh Nữ cứ tuôn tràn ra. Thánh Nữ đã thực hiện rất nhiều việc đền tội cho các linh hồn, và Đức Mẹ đã hiện ra rất nhiều lần với Thánh Nữ. Thánh Nữ rất sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ và luôn cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục.
 
Thánh nữ từ trần vào ngày thứ tư mùa Lễ Phục Sinh năm 1302. Thánh tích của ngài còn tại tu viện củ ở Holfta. Ngài chưa bao giờ được Giáo Hội chính thức phong thánh, nhưng Đức Giáo Hoàng Clement XII đã cho phép tôn kính thánh nữ vào năm 1677.
 
Lời Cầu Nguyện Của Thánh Cả Gertrude Cho Các Đẳng Linh Hồn
 
Thiên Chúa đã từng nói với Thánh Cả Gertrude rằng: cứ mỗi lần lời cầu nguyện này được đọc lên thì sẽ có 1,000 linh hồn được thoát khỏi lửa luyện ngục. Lời cầu nguyện này rất hay, rất ngắn gọn và rất dễ nhớ như sau:
 
“Lạy Cha, Đấng Ngự Muôn Đời, con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha là Đức Giêsu, cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay, cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi, cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ, những người trong mái ấm và trong nội bộ gia đình của con. Amen.”
 
Nguồn Dòng Tên Việt Nam