PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 24.11 Kính Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn tử đạo Việt Nam
Máu tử đạo là hạt giống nẩy sinh các tín hữu. Vì thế, Giáo Hội Việt Nam đã lớn lên và trưởng thành trên nền tảng kiên vững đó.

Ngày hôm nay, chúng ta mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, những bậc tiền bối của chúng ta, đã nhận lãnh cái chết để minh chứng Ðức Kitô và đã lấy máu đào để viết nên trang sử oai hùng của Giáo Hội Việt Nam.

Ngược giòng thời gian, Giáo Hội Việt Nam đã được khai sinh khi vị thừa sai đầu tiên đặt chân đến vào đầu thế kỷ XVI. Từ đó ánh sáng Phúc Âm được thắp lên trên quê hương tăm tối này. Nhưng chẳng bao lâu, giông bão phủ kín, và cơn bách hại tàn khóc xảy đến dưới chiêu bài chính trị và thời cuộc lúc bấy giờ. Sau 3 thế kỷ, không biết bao nhiêu người đã bị chiếm đoạt tài sản, bị lưu đày, hay lẩn lút sống trong rừng sâu nước độc, cắn răng chịu đựng khổ đau để giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa.

Hơn nữa, trên 130.000 đấng, thuộc mọi thành phần, đã được diễm phúc tử đạo, hiên ngang tuyên xưng đức tin. Trong số đó, 117 vị đã được các Ðức Giáo Hoàng Lêu XIII, Piô X, Piô XII tôn phong Chân Phước; và ngày 19-6-1988 đã được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Hiển Thánh.

Chúng ta có thể chia ra như sau: đời Trịnh Doanh 2 vị, đời Trịnh Sâm 2 vị, đời Cảnh Thịnh 2 vị, đời Minh Mạng 57 vị, đời Thiệu Trị 3 vị và đời Tự Ðức 51 vị; gồm 8 Giám Mục, 50 Linh Mục, 16 Thầy Giảng, 1 Chủng sinh và 42 Giáo dân.

Cuộc tàn sát dã man tưởng chừng như muốn dập tắt ngọn lửa còn quá yếu ớt đó, nhưng máu tử đạo là hạt giống nẩy sinh các tín hữu. Vì thế, Giáo Hội Việt Nam đã lớn lên và trưởng thành trên nền tảng kiên vững đó. Nhìn lại dĩ vãng, chúng ta lấy làm hãnh diện vì cha ông chúng ta đã “can trường không kém các chiến sĩ ngày xưa trong thế kỷ khai nguyên của Hội Thánh”. Tuy nhiên, chúng ta hãy cố gắng noi gương các Ngài, biết can đảm chiếu sáng đức tin cho những người khác bằng một đời sống gương mẫu, đầy tình bác ái và sẵn sàng vác thập giá hằng ngày.

Ðó cũng là một cách tử đạo anh dũng để minh chứng tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa.

Nguồn Dòng Tên Việt Nam