PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 25.11 Kính Thánh Catherine ở Alexandria
Thánh Catarina ở Alexandria là một trong những vị thánh được nhiều người sùng bái. Thánh nữ cũng là tiếng nói từ trời thúc dục Thánh Jeanne dArc một thiếu nữ chăn cừu cầm quân đánh đuổi quân Anh giúp vua nước Pháp.
Thánh Catarina ở Alexandria là một trong những vị thánh được nhiều người sùng bái. Thánh nữ cũng là tiếng nói từ trời thúc dục Thánh Jeanne dArc một thiếu nữ chăn cừu cầm quân đánh đuổi quân Anh giúp vua nước Pháp. Theo truyền tụng thì Thánh Catarina thuộc dòng dõi quí tộc, sinh tại Alexandria, xứ Ai cập, dười thời quân Roma cai trị xứ này.
 
Sau khi học hỏi và nghiên cứu về triết lý, Thánh Catarina đã gia nhập Ðạo Công giáo vì nhận thấy đây là con đường duy nhất dẫn đến chân lý. Thánh nữ đã tranh luận với các triết gia thời bấy giờ, có một số đông nghe lời thuyết phục của bà nên đã trở lại theo Công giáo. Thánh nữ cũng cố gắng thuyết phục hoàng đế Maximus, nhưng hoàng đế chỉ say mê sắc đẹp của bà và chỉ muốn cưới bà làm tì thiếp. Thánh nữ đã từ chối lời đề nghị của hoàng đế vì bà đã trọn dâng mình cho Chúa và chấp nhận bị tù đày và hành hạ.
 
Hoàng đế Maximus tức giận bỏ tù bà và trong tù bà đã thuyết phục được hoàng hậu cùng một số quân lính theo đạo. Tức giận đến cực độ, hoàng đế đã ra lệnh giết vợ và số quan quân đã theo đạo Công giáo. Còn thánh Catarina thì bị buộc vào bánh xe có kết gươm để phanh thây như một hình phạt . Nhưng xe bị hỏng một cách kỳ lạ và những mảnh sắt văng tung tóe làm chết một số đông người tham dự. Hoàng đế Maximus bèn ra lệnh chém đầu bà tại Alexandria, Egypt năm 305.
 
Thánh nữ Catarina qua nhiều thế kỷ được tôn kính như là bổn mạng của những triết gia, những nhà thuyết giáo. Thánh nữ cũng được tôn sùng như là sự khôn ngoan của các phụ nữ trong công việc đòi hỏi công bình và tự do cho nữ giới.
 
Nguồn Dòng Tên Việt Nam