PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hạnh Các Thánh
Ngày 27.11 Kính Thánh James Intercisus
Thánh nhân là một viên sĩ quan và cận thần của vua Yezdigerd I xứ Ba Tư. Nhưng khi vua khởi đầu một cuộc bắt bớ đạo gắt gao thì người chối đạo.

Thánh nhân là một viên sĩ quan và cận thần của vua Yezdigerd I xứ Ba Tư. Nhưng khi vua khởi đầu một cuộc bắt bớ đạo gắt gao thì người chối đạo.

Sau khi nhà vua qua đời, người rất hối hận vì các hành vi chối đạo của mình nên đã ra trước mặt vua Bahram, tuyên xưng đức tin và bày tỏ mình là một đồ đệ theo Chúa Kitô.

Người bị tra tấn, hành hình bắt phải bỏ đạo nhưng người từ chối cách mạnh mẽ. Lý hình áp dụng án “bá đao” cắt từ từ ra thành nhiều mảnh, bắt đầu chặt từ các ngón tay, vì thế người được gọi là James Intercisus hay Giacôbê Cụt , cuối cùng là chặt tới đầu. Người chịu tử đạo năm 421.

Nguồn Dòng Tên Việt Nam