PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Giáo dân có được phép cử hành bí tích Xức dầu bệnh nhân đặc biệt trong thời gian đại dịch hay không? (Lm FX Nguyễn Văn Tuyết)
Sách giáo lý công giáo giải thích: “Bí tích xức dầu được ban cho tín hữu công giáo, những người đang trong nguy tử “ân sủng đầu tiên của bí tích này là ơn mạnh mẽ, bình an và can đảm để vượt qua những khó khăn do bệnh tật mang lại hoặc sự suy yếu của tuổi già. Ân sủng này là quà tặng của Chúa Thánh Thần, Đấng canh tân lòng phó thác và đức tin trong Chúa và gia tăng sức mạnh chống lại những cám dỗ của ma quỷ, cám dỗ của sự ngã lòng và đau đớn khi đối diện với cái chết.”


Trả lời: Hiện nay nhiều giáo phận đang tìm cách cử hành bí tích để ứng xử với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Vì thế để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ tốt nhất là dùng những trường hợp cụ thể vừa mới xảy ra tại Hoa kỳ. Trong thời gian gần đây, các giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo về chính sách dành cho mục vụ Bí Tích để đáp ứng với những giới hạn xã hội mà nhà cầm quyền đã đưa ra bởi các nhà cầm quyền dân sự để ngăn cản sự truyền nhiễm của đại dịch corona. Các giám mục Hoa Kỳ đã đình chỉ cử hành các thánh lễ, và giới hạn những cử hành các bí tích khác.

Tổng giáo phận Kansas mới đây đề nghị rằng các linh mục có thể dùng điện thoại di động để khuếch đại âm thanh khi xưng tội, nếu các chính sách khoảng cách thể lý đòi hỏi một khoảng cách giữa linh mục và hối nhân. Văn phòng của Tổng giáo phận nói với các linh mục rằng điện thoại di động có thể được phép dùng trong việc xưng tội nếu linh mục và hối nhân ở trong khoảng cách có thể nhìn thấy nhau.
Các linh mục thuộc các giáo phận khác cũng ngụ ý dùng điện thoại di động để giải tội nếu khoảng cách xã hội đòi hỏi.

Trước đó giáo phận Springfield, Massachusetts, có đưa ra thông báo cho phép các y tá và bác sĩ xức dầu cho các bệnh nhân công giáo, trong khi linh mục đứng ở xa đọc công thức xức dầu bệnh nhân. Hôm thứ Sáu 27.3.2020, đức giám mục giáo phận đã rút lại chính sách đó sau khi nhận thông báo của Đức Cha Chủ tịch uỷ ban phụng vụ của Hội đồng Giám Mục Hoa kỳ, ĐTGM Leonard Blair.
ĐTGM Blair, hôm 27.3.2020 đã làm rõ nghĩa về những vấn đế liên quan đến các bí tích Hoà giải và Bí tích Xức dầu bệnh nhân trong việc đáp ứng với đại dịch Corona trong một thông báo gởi đến các giám mục Hoa Kỳ.

Về bí tích xứ dầu bệnh nhân, ĐTGM nói rằng là một điều không thể được nếu việc dầu thánh được uỷ cho một người khác, thí dụ như y tá và bác sĩ.

Về bí tích Hoà giải, ngài nói là một điều rõ ràng bí tích này không thể được cử hành qua điện thoại di động. Ngài nói thêm trong hoàn cảnh hiện tại điện thoại di động không thể được dùng để làm khuếch đại tiếng nói giữa linh mục và hối nhân mặc cho hai người nhìn thấy nhau nhưng lại có khoảng cách thể lý. Ngoài ra những đe doạ chống lại ấn tín của Toà giải tội hiện nay cũng là một vấn đề lớn vì người ta có thể thu thập các dữ kiện trên điện thoại di động.

Ngài cho các giám mục Hoa Kỳ biết những vấn đề này đã được khâm sứ toà thánh, ĐTGM Christophe Pierre, gởi đến ĐTGM Arthur Roche, thư ký Hội Đồng Toà Thánh về Phượng tự và các Bí tích. Chính ĐTGM Arthur Roche đã đưa ra câu trả lời này.

Ngài nói: Trong trường hợp không thể cử hành bí tích xức dầu thì bí tích hoà giải có thể được áp dụng. Khi một tín hữu cảm thấy đau đớn không thể nhận bí tích hoà giải, thì phải nhớ rằng việc quyết tâm ăn năn dốc lòng chừa, tin tưởng vào tình yêu của Chúa, tin tưởng vào ơn tha tội, và sau đó linh mục có thể ban ơn toàn xá mà giáo hội cho phép một linh mục ban cho bệnh nhân trong lúc nguy tử.

Theo giáo luật của giáo hội, “Xức dầu bệnh nhân là giáo hội phó dâng các tín hữu đang đau nặng cho Thiên Chúa để Người làm giảm bớt đau đớn của họ và để cứu độ họ, qua việc xức dầu và đọc những lời theo công thức của giáo hội.”

Sách giáo lý Công Giáo giải thích rằng: “cử hành bí tích bao gồm những yếu tố chính yếu sau: các linh mục của giáo hội – trong thinh lặng đặt tay trên bệnh nhân; cầu nguyện trên họ nhân danh đức tin của Gíao hội; và xức dầu trên các bệnh nhân.” Chỉ có giám mục, linh mục mới có thể cử hành bí tích xức dầu bệnh nhân.

Cũng cần nhắc rằng giáo hội có 7 phép bí tích: Bí Tích Rửa Tội, Hoà Giải, Thánh Thể, Thêm Sức, Xức dầu bệnh nhân, Truyền Chức, Hôn phối. Trong các bí tích này Phó tế chỉ được phép cử hành hai bí tích Rửa tội và Hôn phối. Linh mục được phép cử hành 5 bí tích ngoại trừ bí tích Truyền Chức Thánh và Thêm sức. Tuy nhiên nếu được phép của Giám mục, linh mục cũng có thể cử hành bí tích Thêm sức.

Sách giáo lý công giáo giải thích: “Bí tích xức dầu được ban cho tín hữu công giáo, những người đang trong nguy tử “ân sủng đầu tiên của bí tích này là ơn mạnh mẽ, bình an và can đảm để vượt qua những khó khăn do bệnh tật mang lại hoặc sự suy yếu của tuổi già. Ân sủng này là quà tặng của Chúa Thánh Thần, Đấng canh tân lòng phó thác và đức tin trong Chúa và gia tăng sức mạnh chống lại những cám dỗ của ma quỷ, cám dỗ của sự ngã lòng và đau đớn khi đối diện với cái chết.”

“Sự trợ giúp từ Thiên Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần là phương tiện dẫn bệnh nhân đến sự chữa lành linh hồn nhưng cũng còn thể lý nếu đó là ý Chúa. Nếu bệnh nhân phạm tội, họ sẽ được tha thứ.”

Giáo luật cũng nói thêm: “Linh mục cử hành bí tích xức dầu bằng chính tay của ngài, ngoại trừ trường hợp nghiêm trọng có lý do chính đáng thì được phép dùng một dụng cụ khác (Canon 1000, triệt 2). Theo giáo luật, các linh mục có bổn phận và quyền để cử hành bí tích xức dầu bệnh nhân cho các tín hữu.

Năm 2004, ĐHY Francis Arinze, bộ trưởng Bộ phượng tự và các Bí Tích trả lời những câu hỏi liên quan đến bí tích rửa tội như sau “nếu một thừa tác viên cử hành bí tích Rửa Tội bằng cách đọc những lời theo công thức rửa tội và giao việc đổ nước lên người được rửa tội cho người khác làm, bất cứ người nào, thì bí tích rửa tội không thành sự.”

Như vậy, trong bất cứ trường hợp nào giáo dân cũng không được phép cử hành việc xức dầu bệnh nhân. Và các linh mục cũng không thể dùng điện thoại di động để giải tội.