PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Chúng ta hiểu như thế nào về “HỨA HÔN” và “TRINH NỮ” của Đức Mẹ trong đoạn Phúc âm thánh Luca đoạn 1 câu 26-27
Vì thế, vì là một thiếu nữ trẻ đã hứa hôn, Mẹ vẫn là “trinh nữ” như thánh Luca tường thuật trong đoạn tin mừng nói trên (Lk 1:27).

 “Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilê, tên là Nazaret, tới cùng một trinh nữ đã ĐÍNH HÔN với một người tên là Yuse, thuộc nhà Ðavít, và tên trinh nữ là Maria” (Lk 1:26-27).

In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin BETROTHED to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin’s name was Mary (Lk 1:26-17).

(Tôi xin phép dùng từ “hứa hôn” (betroth chứ không phải engage trong bản văn tiếng Anh) thay vì “đính hôn” theo bản Việt Ngữ cho dễ hiểu. Hứa hôn của người Do Thái không giống như khái niệm đính hôn trong thời đại hôm nay.

Qua đoạn kinh thánh trên chúng ta thấy Mẹ Maria là “một trinh nữ” đã “hứa hôn.” Đoạn Kinh Thánh này nói cho chúng ta ba điều quan trọng về Mẹ Maria,  theo truyền thống của người Do Thái lúc bấy giờ

Thứ nhất, người phụ nữ Do Thái thường được hứa hôn vào khoảng 13 tuổi, Mẹ Maria có lẽ còn rất trẻ khi nhận sứ điệp quan trọng từ Sứ thần Grabiel khi mời gọi Mẹ hãy phục vụ trong vai trò Mẹ của Đấng Thiên Sai.

Thứ hai, là một người nữ đã hứa hôn, Mẹ Maria đã lập gia đình một cách hợp pháp với thánh Giuse nhưng vẫn còn sống với gia đình riêng của Mẹ. Trong Do Thái giáo cổ xưa, hôn phối là một tiến trình có hai bước. Thứ nhất được biết đến là hứa hôn, bao gồm việc người nam và người nữ trao đổi sự đồng ý với nhau trước các nhân chứng, “Tại vì Yavê là chứng nhân giữa ngươi và người vợ tuổi xuân xanh ngươi. …, mà nó đã phối ngẫu với ngươi, là vợ thuộc giao ước của ngươi” (Mal. 2:14). Sau việc này, hai người được xem như là đã cưới nhau hợp pháp như là chồng và vợ - “vợ thuộc giao ước.” Tuy nhiên, người vợ vẫn tiếp tục sống tại gia đình của bà, tách riêng với người chồng trong một thời gian, khoảng 1 năm. Và rồi bước thứ hai của hôn phối xảy ra: Người nam rước người nữ về nhà mình. Đây là lúc mà hôn phối được hoàn thành và lúc này người chồng mới bắt đầu cấp dưỡng người vợ và sống chung với nhau. Vì thế, là một phụ nữ đã hứa hôn, Mẹ Maria đang ở giữa hai tiến trình của hôn phối khi sứ thần Gabriel hiện ra với Mẹ. Mẹ đã là vợ một cách hợp pháp, “vợ thuộc giao ước” của thánh Giuse tại thời điểm đó nhưng chưa sống chung với ông.

Thứ ba, theo truyền thống hôn nhân Do Thái tại Galilêa, các mối quan hệ tính dục thường không xảy ra cho đến khi tiến trình thứ hai của hôn phối xảy ra.

Vì thế, vì là một thiếu nữ trẻ đã hứa hôn, Mẹ vẫn là “trinh nữ” như thánh Luca tường thuật trong đoạn Tin mừng nói trên (Lk 1:27).

Điều này được khẳng định nếu đọc tiếp đoạn Tin mừng của thánh Luca nói trên, chúng ta thấy khi Thiên Thần báo tin về việc thụ thai của mình, Me Maria thưa rằng: "khi Điều ấy sẽ làm sao được? vì việc phu thê tôi không nghĩ đến" (Lk 1:34). Thiên Thần trả lời: "Với Thiên Chúa, nào có gì lại không có thể" (Lk 1:37). Và Mẹ đã đáp tiếng "Xin Vâng." Ngay chính lúc đó Chúa Giêsu đã nhập thể trong cung lòng của Mẹ.