PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Có bao Nhiêu Mùa Trong Năm Phụng Vụ?
Câu hỏi: Thưa cha, con thường nghe nói về năm phụng vụ, Xin cha cho chúng con biết có bao nhiêu mùa trong năm phụng vụ, và nhân tiện xin cha giải thích cho chúng con về ý nghĩa của các bậc lễ trong năm phụng vụ. Cảm ơn cha.

Hàng năm chúng ta có chu kỳ phụng vụ, và trong chu kỳ phụng vụ này chúng ta có những mùa như: Mùa vọng; Giáng Sinh, Thường Niên, mùa Chay, mùa phục sinh. Trong 5 mùa này, chúng ta còn có những lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ. Thế nhưng làm sao để phân biệt đâu là lễ Trọng, lễ kính và lễ nhớ này và việc cử hành này như thế nào?

Lễ trọng.
• Đây là bậc lễ cao nhất của giáo hội, với Tam Nhật Thánh là cao nhất và là trọng điểm toàn thể của năm phụng vụ.

• Cử hành các lễ trọng được bắt đầu với kinh thần vụ tối trước ngày hôm đó. • Linh mục thường sẽ mặt lễ phục màu trắng hoặc vàng trừ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và hai thánh Phêrô và Phaolô là mặc lễ phục màu đỏ.

• Nghi thức cho các thánh lễ trọng này cũng giống như thánh lễ Chúa Nhật, bao gồm 3 bài đọc - hai bài sách thánh và Phúc Âm, đọc kinh Vinh Danh, Kinh Tin Kính và những lời nguyện thích hợp đặc biệt dành cho thánh lễ ngày hôm đó.

• Hiện tại có 18 lễ trọng trong năm phụng vụ, nhiều thánh lễ này trùng với lễ Chúa Nhật.

• Tất cả những lễ buộc đều là lễ trọng, nhưng không phải tất cả các lễ trọng là lễ buộc. Lễ trọng buộc là lễ bắt buộc chúng ta phải tham dự thánh lễ hôm đó, lễ trọng không buộc thì chúng ta không bị buộc phải tham dự thánh lễ hôm đó.

• Trên bàn thờ thường có 6 cây nến

Các Lễ Chúa Nhật.

• Chúa nhật là ngày đầu tiên của tuần, Ngày của Chúa. Mỗi Chúa Nhật là một lễ Phục sinh nho nhỏ hoặc tam nhật thánh nho nhỏ, nhấn mạnh một lần nữa mầu nhiệm Phục sinh, trọng điểm của toàn thể năm phụng vụ.

• Giống như lễ trọng, mỗi Chúa nhật được bắt đầu với giờ kinh phụng vụ chiều ngày hôm trước – là chiều thứ Bảy.

• Các linh mục mặc lễ phục tuỳ theo mùa phụng vụ - Màu xanh cho mùa thường niên, màu tím cho mùa chay và mùa vọng, màu trắng cho mùa giáng sinh và phục sinh, màu hồng cho hai ngày Chúa Nhật thứ ba mùa vọng và Chúa nhật thứ tư mùa Chay.

• Thánh lễ có ba bài đọc – hai bài sách thánh và một bài phúc âm, đọc kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, và những lời nguyện thích hợp.

• Thánh lễ Chúa nhật là lễ trọng buộc, giống như lễ trọng, trên bàn thờ cũng có 6 cây nến

Lễ kính.

• Các lễ kính được cử hành trong những ngày thường trong tuần,

• Lễ phục thường là màu trắng, ngoại trừ lễ kính các thánh Tông đồ và các thánh tử đạo.

• Thánh lễ có hai bài đọc, ngoại trừ trường hợp nếu lễ đó được mừng vào Chúa Nhật, đọc kinh vinh danh và có những lời nguyện thích hợp.

• Có 27 lễ kính trong năm phụng vụ.

• Trên bàn thờ thường có 4 cây nến
 
Lễ nhớ buộc hoặc không buộc.

• Đây là những thánh lễ nhớ các thánh trong những ngày trong tuần, đã được sắp xếp trong lịch phụng vụ.

• Lễ nhớ buộc, thường ám chỉ như các lễ nhớ, phải được cử hành. Lễ nhớ không buộc nghĩa là linh mục có quyền chọn để cử hành hoặc không cử hành theo ý lễ đó.

• Lễ Chúa Nhật luôn là bậc lễ cao hơn lễ nhớ, cho nên lễ nhớ rơi vào Chúa Nhật thì phải cửa hành thánh lễ Chúa nhật trong ngày hôm đó. Đặc biệt trong một vài mùa phụng vụ như mùa chay, phục sinh và nữa sau của mùa vọng, lễ nhớ sẽ tự động hạ xuống thành lễ tưởng niệm.

• Lễ phục trắng dành cho các thánh không phải tử đạo, đỏ cho các thánh tử đạo, hoặc tím trong suốt mùa chay và vọng.

• Trên bàn thờ thường có 2 cây nến

Về phụng vụ không có gì khác nhau giữa lễ nhớ buộc và không buộc. Lễ nhớ đề có lời cầu nguyện đầu lễ và có thể có những bài đọc thích hợp cho vị thánh của ngày đó. Nếu không có những bài đọc đặc biệt được chọn cho vị thánh đó thì các bài đọc của ngày trong tuần có thể được dùng.

Tất cả những dữ kiện này chúng ta có thể đọc trong tài liệu của giáo hội về Những nguyên tắc dành cho năm phụng vụ và lịch phụng vụ được đưa ra bởi bộ phụng tự.

 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết