PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Đâu Là Ý Nghĩa Của Kinh Lạy Chúa Xin Thương Xót Chúng Con?

Hướng dẫn: Thưa cha khi đọc kinh ăn năn tội chúng ta cầu xin Chúa tha thứ những lỗi phạm của mình, thế thì kinh Xin Chúa Thương Xót chúng con có liên quan như thế nào với Kinh Ăn Năn Tội?

Tóm tắt:

Giống như người mù và tàn tật đến với Chúa để xin giúp đỡ, chúng ta tham dự thánh lễ mang theo những đau khổ, thử thách và bất lực của mình để được thay đổi về tâm linh và tình trạng tê liệt luân lý của chúng ta. Chúng ta hiệp thông cùng với vô số các linh hồn đau khổ, từ xưa cho đến nay, những người đã tìm được sự an ủi và sức mạnh khi họ khẩn cầu: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Trả lời:

Ba lời cầu xin lòng Chúa thương xót tiếp theo ba lời thú nhận tội lỗi trong kinh ăn năn tội. Và song song với điều này, khi vào sâu trong thánh lễ chúng ta có ba lời xác nhận về sự thánh thiêng của Chúa khi tuyên xưng Thánh, thánh, thánh Chúa là thiên Chúa các đạo binh….

Đang lúc chúng ta bước vào các mầu nhiệm thánh của thánh lễ. Khi đọc kinh ăn năn tội cũng là lúc chúng ta hiệp thông với Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh. Trong niềm kính sợ về sự hiện diện của Chúa đang ở gần và kết hiệp giữa thiên đàng và trần thế, chúng ta không thể làm gì tốt hơn là cầu xin lòng thương xót của Chúa. Như một nhà thần học giải thích “tất cả chúng ta cùng nhau bước vào sự hiện diện của Chúa, với các thiên thần và các thánh, và chúng ta cầu xin Chúa tỏ lòng thương xót của Người và ban cho chúng ta ơn cứu độ.”

Ý Nghĩa Của Lòng Thương Xót.

Kinh thánh mạc khải nhiều câu chuyện về những cá nhân khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Thí dụ Thánh vịnh 51, vua David lột trần tâm hồn ông trước Thiên Chúa khi đối diện với hành vi tội lỗi của ông. Ông chấp nhận việc làm sai trái và cầu khẩn Lạy Thiên Chúa xin thương xót tôi.

Ông nói:

Theo lòng nhân nghĩa của Người,

Vì đức từ tâm hải hà,

Xin hãy tẩy xóa tội ác tôi đi!

Lòng tà này, xin cọ trắng tinh,

lỗi lầm của tôi, xin Người luyện sạch (Tv 51:3-4)

Thế nhưng đâu là ý nghĩa để kêu cầu lòng thương xót của Chúa? Sự cầu xin này có thể thường bị hiểu sai nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của lòng thương xót. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II nói rằng lòng thương xót đôi khi bị nhìn sai như là sự thiết lập một mối liên hệ không cân bằng giữa một người ban tặng lòng thương xót và người nhận lấy lòng thương xót. Thiên Chúa vì thế được xem như là một vị Vua tối cao đấng chỉ tha thứ những đối tượng bướng bỉnh của Người.

Lòng thương xót trong kinh thánh là mối liên hệ của sự thương xót được minh hoạ trong dụ ngôn Đứa Con Hoang Đàng. Trong dụ ngôn này, đứa con ương ngạnh, đang đau khổ trong sự nghèo khổ, bắt đầu nhận ra tội lỗi của mình. Anh khiêm nhường hối cải và trở về nhà cha.

Theo Gioan phaolô II người cha trong câu chuyện nhìn thấy rõ sự tốt lành mà đứa con của ông đã đạt được. Cảm ơn cho sự toả sáng huyền bí của chân lý và tình yêu, mà dường như đã làm cho người cha quên hết tất cả những việc làm sai trái mà đứa con đã phạm. Trong trường họp này, người cha không chỉ tha thứ cho đứa con, thêm vào đó, ông nhìn thấy sự tốt lành đang xảy ra trong đứa con – sự thay đổi tâm hồn, hối lỗi, và ước muốn thực sự để đưa cuộc sống vào đúng đường. Và người cha vui mừng trong việc nhìn thấy sự tốt lành này nơi đứa con và thúc dục để chào đón nó.

Đây cũng là cách mà Chúa nhìn khi chúng ta phạm tội và thành thật hối cải. Người nhìn tội lỗi chúng ta không chỉ về phương diện luật pháp nhưng cũng nhìn vào tâm hồn hối lỗi của chúng ta. Như lời Thánh Vịnh nói Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê (Tv 51:19). Đây là bối cảnh thích hợp để hiểu lòng thương xót. Lòng thương xót không thể được xem như là một người có địa vị cao hơn tha thứ cho một người có địa vị thấp kém. Nhưng là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, những người tội lỗi.

Xin Chúa Thương Xót chúng con.

Trong khi kinh thương xót chính yếu là một sự biểu lộ của sự hối cải, nó cũng có thể được xem như là một thỉnh cầu, một lời cầu nguyện nói lên lời than khóc của dân Chúa cầu xin sự trợ giúp của Người trong cuộc sống. Vào thế kỷ thứ tư, lời cầu nguyện, Lạy Chúa, xin thương xót chúng con (Kyrie Eleison theo tiếng Hi Lạp) là lời thưa của Kitô hữu Hi lạp đối với lời thỉnh cầu được đọc trong phụng vụ.

Sự hiểu biết này phản ảnh cách dùng trong Tân ước. Trong các sách tin mừng, nhiều người đến với Chúa Giêsu cầu xin lòng thương xót của Người qua cách xin chữa bệnh và giúp đỡ trong cuộc sống họ. Thí dụ, hai người mù thưa với Chúa: Xin thương xót chúng tôi, con vua Đavit (Mt 9:27). Người ăn xin mù Bartimêô cũng làm như vậy (Mk 10:46-48; Lk 18:38-39). Tương tự, 10 người phong cùi cũng cầu xin Chúa: Giêsu, lạy thầy, xin thương xót chúng tôi, và Chúa đã chữa họ lành bệnh (Lk 17:13).

Trong cùng ý nghĩa này, chúng ta có thể trao cho Chúa những đau khổ của mình trong kinh thương xót, tin tưởng rằng Chúa sẽ trợ giúp chúng ta. Điều này bao gồm những yếu đuối thể lý, những thử thách cá nhân, và ngay cả những mù quáng, yếu đuối tâm linh và tội lỗi của mình. Giống như người mù và tàn tật đến với Chúa để xin giúp đỡ, chúng ta tham dự thánh lễ mang theo những đau khổ, thử thách và bất lực của mình để được thay đổi về tâm linh và tình trạng tê liệt luân lý của chúng ta. Chúng ta hiệp thông cùng với vô số các linh hồn đau khổ, từ xưa cho đến nay, những người đã tìm được sự an ủi và sức mạnh khi họ khẩn cầu: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Thương xót cho người khác.

Tin mừng cũng nói về những người đến với Chúa Giêsu cầu xin không chỉ cho chính họ nhưng còn cho những người họ yêu mến. Một người mẹ cầu xin Chúa giúp đỡ con gái của bà: xin thương xót con, lạy Chúa, Con Vua Đavít, con gái của con đang bị quỷ ám (Mt 15:22). Một người cha cũng cầu xin Chúa nhân danh đứa con trai của ông. Ông thưa: Lạy Chúa, xin thương xót đứa con trai của con, nó bị động kin và rất đau khổ (Mt 17:15).

Chúng ta cũng có thể trao phó cho Chúa những người chúng ta yêu mến mỗi khi đọc kinh thương xót trong thánh lễ. Giống như người mẹ và người cha trong tin mừng, chúng ta cũng có thể nói: Lạy Chúa xin thương xót người bạn của con, một người vừa mới mất việc…Xin thương xót người láng giềng của con đang bị bệnh ung thư…xin thương xót đứa con của con đang mất đức tin …xin thương xót đứa con gái của con đang bị cô đơn, không hạnh phúc và lạc lõng trong cuộc sống.

Lm Fx Nguyễn Văn Tuyết