PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Đâu là sự khác nhau giữa việc mục vụ của giáo dân và linh mục? (lm FX Nguyễn Văn Tuyết)
Câu hỏi: Thưa cha con thấy hiệu nay vai trò thừa tác viên giáo dân đang gia tăng trong giáo hội, con cảm thấy vai trò mục vụ giáo dân có vẻ đang đe doạ. vai trò mục vụ của linh mục, con không biết điều này có đúng hay không?

Trả lời: Câu hỏi này có lẽ phát xuất từ một sự bối rối về căn tính đặc biệt về mối liên hệ giữa giáo dân và linh mục. Có nhiều điểm cần để làm rõ nghĩa trong phạm vi này. Điểm chính của sự bối rối này là vì thiếu sự quan sát rằng trong khi việc mục vụ của các linh mục thường có tính chung chung và bao hàm toàn diện thì việc mục vụ của giáo dân luôn rõ ràng và giới hạn. Thí dụ, công việc mục vụ của giám mục không phải tập trung trên bất cứ những lãnh vục đặc biệt về đời sống giáo phận nhưng thay vào đó nó trải rộng trong toàn thể các hoạt động của giáo phận. Cũng vậy, các cha xứ được gọi để thực hiện một sứ vụ rộng rãi bao gồm những hoạt động trong giáo xứ. Tập trung của ngài không thuộc vào bất cứ những khía cạnh cụ thể nào nhưng trong toàn thể giáo xứ trong việc thi hành chức thánh của ngài.

Trong khi đó, vai trò của giáo dân, mặc khác, có tính cách riêng biệt hơn – đối với giáo dân, một người có thể thực hiện một lúc nhiều việc mục vụ khác nhau. Trong phụng vụ, một giáo dân có thể vừa là người đọc sách thánh vừa là thừa tác vụ ngoại thường cho rước lễ, hoặc thành viên của ca đoàn. Trong một giáo xứ, tất cả mọi người đểu có thể tham gia một hoặc nhiều công việc để xây dựng giáo xứ: như giáo lý viên, làm việc bác ái, thăm viếng bệnh nhân.

Với ý nghĩa này, chúng ta gọi một giáo dân khi thi hành những công việc trên được xem như một thừa tác vụ ngoại thường. Điều này không phải nói rằng người giáo dân không thể thực hiện một công việc điều hành như điều hợp viên của một nhóm các thừa tác viên thánh thể, hoặc trưởng ban gíao lý chẳng hạn.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một phân định rõ ràng về  ý nghĩa của việc điều hành và điều hợp khi thi hành việc mục vụ. Bởi vì một khi việc điều hợp và hướng dẫn của giáo dân mất đi phân định giới hạn của nó, nó sẽ trở nên mập mờ và có thể đưa đến việc dẫm chân lên nhau trong công việc.

Khi hiểu điều này chúng ta có thể nhận ra rằng, mục vụ giáo dân không có gì đe doạ đến linh mục. Thực sự, trái ngược là khác. Mọi công việc mục vụ đểu có những liên hệ đến những tác vụ khác. Nếu không có linh mục, vai trò mục vụ của người giáo dân sẽ không bao giờ có.

Cũngvậy, ơn gọi linh mục là để tạo ra và cổ võ các sứ vụ của tất cả những người đã được rửa tội. Thực sự, chúng ta có thể nói rằng phương tiện hiệu quả sứ vụ linh mục là mở rộng và khai phá quà tặng và ơn gọi cụ thể của giáo dân. Tuy nhiên điều này không ám chỉ rằng vai trò của linh mục chỉ được xem như là một giám đốc điều hành hoặc một điều hợp viên các sứ vụ của giáo xứ.

Thựcra vai trò của linh mục rộng và bao quát hơn là một vị giám đốc điều hành. Ngài được gọi để thi hành ơn gọi điều hành cuộc sống bí tích của giáo xứ. Điều này được diễn tả hoàn toàn trong vai trò cá biệt của ngài trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, nơi mà ngài hành động “trong con người của Chúa Kitô trong một cách thức không thể thay thế được ban cho qua bí tích truyền chức.” Nhưng điều này cũng có thể khiến cho nhiều người thắc mắc rằng như vậy không phải tất cả mọi kitô hữu hành động trong con người của Chúa Kitô trong việc thi hành ơn gọi rửa tội của họ hay sao? Thực sự, điều này đúng, nhưng trong những sứ vụ riêng biệt mà giáo dân được mời gọi để làm.

 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết