PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Hiệp thông Thánh lễ trực tuyến phải được hiểu như thế nào?.
Sau đại dịch nhiều người cho rằng không cần phải tham dự thánh lễ tại nhà thờ và chỉ cần hiệp thông thành lễ trực tuyến là đủ bởi vì Đức Thánh Cha cho phép như vậy. Có đúng như vậy hay không?

Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cần tìm hiểu xem Hiệp thông Thánh lễ trực tuyến phải được hiểu như thế nào?.

Các Thánh lễ này cung cấp cho các tín hữu một dịp tăng trưởng trong ân sủng bằng cách nghe lời Chúa được công bố, được nuôi dưỡng bằng lời thuyết giảng, và hiệp nhất với nhau, theo cách tương tự như hiệp thông tinh thần, với các lời nguyện và hành động của linh mục đang cử hành hy tế Thánh lễ. Tuy nhiên, chúng ta phải nói rõ ràng, giống như việc rước lễ thiêng liêng là một điều tốt, nhưng chắc chắn là không giống như rước Mình Máu Thánh, và việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến là một điều tốt nhưng không phải là THAM DỰ Thánh lễ. Chỉ những ai có mặt thật sự trong Thánh lễ đó mới tham dự đầy đủ.

Trong hoàn cảnh cách ly hiện tại, thật là tốt để HIỆP THÔNG Thánh lễ trực tuyến do Đức Thánh Cha hoặc bất cứ linh mục nào cử hành. Đó là một thời điểm cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa cùng với vị chủ tế, và thực hiện một hành động dâng hiến thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng với hy tế Thánh Thể. Nhưng, đó không phải là THAM DỰ Thánh lễ thật sự, bởi vì thánh lễ thực sự đòi hỏi phải có sự hiện diện thể lý.

Để rõ nghĩa hơn về HIỆP THÔNG các thánh lễ trực tuyến liên quan đến thời điểm đại dịch, Đức Thánh Cha, trong bài giảng thứ Sáu Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh (17.4.20), giải thích rằng “hiện nay tất cả chúng ta đều giao tiếp với nhau và ngay cả về tôn giáo qua các phương tiện truyền thông, nhưng về mặt tinh thần chúng ta không giao tiếp với nhau. Chúng ta ở với nhau nhưng thực ra chúng ta không sống với nhau.”

Trong thực tế, theo Đức Thánh Cha, những người đang cùng tham dự Thánh lễ với Đức Thánh Cha được HIỆP THÔNG thực sự, được rước Chúa thực sự, nhưng đây chỉ là rước lễ thiêng liêng. Ngài nhắc rằng các Thánh lễ trực tuyến và việc rước lễ thiêng liêng không đại diện cho Giáo hội: “Đây là Hội Thánh trong một hoàn cảnh khó khăn mà Chúa cho phép, nhưng lý tưởng của Hội Thánh luôn luôn là ở với mọi người và với các bí tích luôn mãi.” “Đây không phải là Giáo hội, một Giáo hội lý tưởng là một Giáo hội với dân chúng, với các Bí tích.” Và ngài nhấn mạnh rằng: “Đúng là tại thời điểm này chúng ta phải sống tình thân với Chúa theo cách này, NHƯNG SAU NÀY KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY. Tình thân với Chúa phải được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, trong các Bí tích, ở giữa dân Chúa.”

Trong thư mục vụ của ĐTGM Anthony Fisher trong đó nhắc đến điều này như sau:

Ngoại trừ các linh mục, tất cả các tín hữu được chuẩn cho việc dự lễ Chúa Nhật. Các tín hữu có thể giữ luật ngày Chúa Nhật thánh bằng việc sắp xếp thời gian để cầu nguyện tại nhà, đọc Kinh Thánh, hiệp thông Thánh Lễ trực tuyến, và cầu xin Chúa ban ân sủng mà bình thường họ lãnh nhận trong việc rước Mình Thánh Chúa (Rước Lễ Thiêng Liêng). Điều này có nghĩa là giáo dân không buộc tham dự lễ Chúa Nhật bởi vì được chuẩn chứ không phải hiệp thông thánh lễ trực tuyến. Các linh mục không được chuẩn để không dâng lễ, vì thế các linh mục phải cử hành thánh lễ Chúa Nhật như thường.

Chúng ta phải hiểu rằng đây chỉ là các biện pháp tạm thời do cuộc khủng hoảng hiện nay. Khi các Thánh lễ công cộng được phục hồi, các Thánh lễ trực tuyến chắc chắn sẽ không còn. Điều này có nghĩa là khi thời điểm khó khăn này không còn, và khi giáo dân không còn được CHUẨN để không tham dự thánh lễ nữa thì buộc phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật trong nhà thờ một cách thể lý với những người khác.