PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Làm sao có thể nói rằng giáo hội là duy nhất trong khi hiện nay có quá nhiều chia rẻ? - Lm FX Nguyễn Văn Tuyết
Câu hỏi: Thưa cha, trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng rằng giáo hội công giáo là giáo hội duy nhất. Con được rửa tội từ bé nhưng chưa bao giờ thấy sự bất đồng ý kiến về những vấn đề như trung thành với Đức giáo hoàng, những vấn đề về tín lý, luân lý và kỷ luật…điều này khiến con thắc mắc là làm sao có thể nói rằng Giáo hội chúng ta là giáo hội duy nhất, thưa cha?

Trả lời: Mặc cho có nhiều ý tưởng khác nhau nhưng chúng ta tin là gíao hội sẽ luôn luôn là duy nhất. Trong giáo hội luôn có những ý tưởng khác nhau về nhiều vấn đề cụ thể. Trong sách Công Vụ Tông Đồ chúng ta có thể thấy sự bất đồng ý kiến tại Antioch về việc liệu những người cải đạo theo Kitô giáo có phải cắt bì hay không. Sách Công vụ tông đồ tường thuật rằng “Có ít người từ Yuđê xuống dạy anh em rằng: "Nếu các người không chịu cắt bì theo lệ Môsê truyền, thì vô phương được cứu rỗi". Xô xát đã xảy ra và tranh luận gắt gao đã diễn ra giữa Phaolô, Barbana và các người ấy. Nên đã quyết định là Phaolô và Barbana cùng ít người khác trong họ lên gặp các Tông đồ và hàng niên trưởng ở Yêrusalem về việc tranh luận ấy (Acts 15:1-2).

Khi các tông đồ và các bô lão gặp nhau để bàn thảo về vấn đề này tại Giêrusalem, một lần nữa sách Công Vụ tông đồ cũng tường thuật rằng có một sự tranh luận (Acts 15:7), tuy nhiên cuối cùng họ đã giải quyết vấn đề bằng sự đồng ý chung. Sự hiệp nhất của Giáo hội sâu xa hơn là những khác nhau về ý tưởng qua những vấn đề cụ thể đó. Giáo lý công giáo đưa ra 6 cách giải thích giáo hội duy nhất.

Thứ nhất, giáo hội duy nhất bởi vì nguồn cội của Giáo hội. Công đồng Vatican II nói rằng “mẫu mực và nguồn cội của mầu nhiệm này là duy nhất, trong Chúa Ba Ngôi, Một Chúa, Cha, Con trong Chúa Thánh Thần (UR 2). Nguồn cội chủ yếu nhất của Giáo Hội là Chúa Ba Ngôi, Một Chúa trong ba ngôi vị, đây là lý do Gíao hội duy nhất.

Thứ hai, Giáo hội duy nhất bởi vì nền tảng của mình. Giáo hội chỉ có một nền tảng là Chúa Giêsu Kitô, và ý của Người được biểu hiện trong mọi điều Giáo hội tin và thực hành. Sách giáo ý công giáo dạy rằng “Ngôi lời làm người, hoàng tử bình an, giao hoà tất cả con người với Thiên Chúa bằng thánh giá,…tái thiết lập sự hiệp nhất trong một dân tộc và một thân thể” (GS 78.3;CCC 813).

Thứ ba, giáo hội duy nhất bởi vì linh hồn của mình. Linh hồn của Giáo hội là Chúa Thánh Thần, ‘Đấng mang lại sự hiệp thông của các tín hữu và nối kết họ lại với nhau thân thiết đến nổi Người là nguồn gốc của sự hiệp nhất của Giáo hội (UR 2;CCC 813).

Thứ tư, Giáo hội duy nhất bởi vì giáo hội tuyên xưng một đức tin nhận được từ các tông đồ. Duy nhất trong đức tin là điểm nổi bật của Giáo hội Công giáo và làm cho giáo hội khác với những giáo phái Kitô khác vốn thường có thể rất khác nhau trong những gì họ tin.

Đức tin Công gíao được nhận từ Chúa Kitô qua các tông đồ và được phát triển và được làm cho sâu sắc hơn xuyên qua các hội nghị đại kết, giáo huấn của các giáo hoàng và các nghiên cứu của các nhà thần học và các thánh và được chấp nhận bởi giáo huấn của Giáo hội. Đây là một nối kết duy nhất của giáo huấn mà ngày nay chúng ta có thể tìm thấy trong giáo lý giáo hội công giáo.

Thứ năm, giáo hội duy nhất bởi vì việc cử hành thờ phượng chung của giáo hội. Bất cứ nơi nào trên thế giới, giáo hội thờ phượng Thiên Chúa với cùng 7 phép bí tích, hy tế thánh lễ, chầu thánh thể…

Những ai thường đi du lịch đều nhận ra sự duy nhất này khi tham dự thánh lễ tại những quốc gia khác nhau với những ngôn ngữ khác nhau, nhưng luôn luôn có cùng một cấu trúc dựa trên lễ nghi Rôma mà giáo hội chuẩn y. Bất cứ nơi nào trong thế giới, mọi người công giáo đều cảm nhận như đang ở nhà khi tham dự thánh lễ.

Khi những ý tưởng khác nhau được nêu lên, mọi người nên lắng nghe và cùng nhau tìm hiểu để đưa ra một ý tưởng chung và không nên nghĩ rằng chỉ có mình mới có đặc quyền phán quyết trong một vấn đề nào đó của Giáo hội. Điều quan trọng không phải là làm những việc ngoạn mục, nhưng là tình yêu được biểu lộ trong việc làm. Là thái độ họp tác làm việc chứ không phải chia bè kết nhóm.