PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Lời chào Chúa Ở Cùng Anh Chị Em – Và Ở Cùng Cha có ý nghĩa gì?
Thánh Josemaria Escriva :”Tôi kêu gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho chúng tôi, các linh mục để chúng ta học để thi hành phụng vụ thánh trong một cung cách thánh thiện. Tôi mời gọi quý vị hãy chứng tỏ một tình yêu sâu xa cho Thánh lễ".

Tóm tắt: Lời chào này truyền đạt thực thể của hiện diện của Chúa Giêsu với cộng đoàn các kẻ tin đang tụ họp nhân danh Người. (Mt 18:20). Lời chào này cũng diễn tả thực thể sâu xa cuộc sống của Chúa ngự giữ linh hồn chúng ta do hiệu quả của bí tích rửa tội. 

Lời chào này cũng bảo đảm rằng chúng ta tiếp cận với sức mạnh cao cả hơn có thể nâng đỡ chúng ta qua những cơn thử thách và thách đố của cuộc sống và giúp chúng ta luôn trung thành với những nhiệm vụ Chúa trao. Và trên tất cả, lời chào này đưa chúng ta đến những thực thể cao trọng mà chúng ta chuẩn bị để tham dự - mầu nhiệm của sự chết, sống lại của Chúa Kitô và hiệp thông với Mình và Máu Chúa Kitô.

Lời đáp Và ở cùng cha!, chúng ta ý thức hành động duy nhất của Chúa Thánh Thần xuyên qua vị linh mục trong suốt cử hành phụng vụ thánh bởi hiệu quả của chức linh mục của ngài.

Giải thích.

Từ cái nhìn kinh thánh, “Chúa ở cùng anh chị em” không phải là lời chào bình thường. Đây không giống như lời chào trao đổi mà trong đó linh mục nói chào anh chị buổi sáng và người ta cũng đáp lại chào cha buổi sáng. Nếu chúng ta thực sự hiểu bối cảnh Kinh Thánh về những lời chào này, chúng ta có thể tham dự phụng vụ với sự kính trọng hơn.

Một cách đơn giản, lời chào này truyền đạt thực thể của hiện diện của Chúa Giêsu với cộng đoàn các kẻ tin đang tụ họp nhân danh Người: Khi hai hay ba người tụ họp vì danh ta, có ta hiện diện ở đó (Mt 18:20). Lời chào phụng vụ này cũng diễn tả thực thể sâu xa cuộc sống của Chúa ngự giữ linh hồn chúng ta bởi hiệu quả của bí tích rửa tội. Với những lời này, linh mục đang cầu nguyện rằng sự sống thiên Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận có thể tiếp tục lớn mạnh bên trong chúng ta.

Tuy nhiên lời chào “Chúa ở cùng anh chị em” cũng nhắc lại những lời mà Chúa nói cho các vị anh hùng từ Kinh thánh trước khi sai họ làm một sứ vụ khó khăn – một sứ vụ đưa cá nhân họ ra khỏi “cuộc sống tiện nghi” và buộc họ lệ thuộc vào Thiên Chúa. Và tương lai của Dân Chúa được lệ thuộc vào sự đáp trả của những cá nhân này để chu toàn bổn phận như Isaac (St 26:3, 24); Giacóp (St 28:13-15); Môisen (Xh 3:12), Joshua (Jos 1:5:9); Vua Đa Vít (2 Sam 7:3); Tiên tri Giêrêmia (Jer 1:6-8); và Mẹ Maria (Lk 1:28). Tất cả những người nay nghe sứ điệp này tại những thời điểm then chốt trong cuộc sống của họ. Trong nhiều trường họp khi Chúa gọi một ai đó trong cách thức này, hoặc là Chúa hoặc là Thiên thần của Người nói cho cá nhân đó với lời bảo đảm rằng “Chúa ở cùng anh chị em.”

Lấy thí dụ ông Giôsuê. Sau khi Môisen qua đời, Chúa gọi Giôsuê và trao cho nhiệm vụ dẫn dân Do Thái vào đất hứa. Chúa bảo ông hãy can đảm và tin rằng ông sẽ thành công vì “Ta sẽ ở cùng với ngươi.”

Mọi ngày đời ngươi, không ai sẽ đứng vững được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê; Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. "Mạnh bạo lên, can đảm lên! Vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất mà Ta đã thề với cha ông chúng là Ta sẽ ban cho chúng. Mạnh bạo lên, can đảm lên! Ðó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Ðừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới (Jos 1:5-6: 9).

Chúa gọi ông Gideon trong một cách thức tương tự. Sách Thẩm phán kể lại cách Chúa gởi thiên thần đến ông Gideon để gọi ông hãy giải cứu dân chúng từ người Ma-đi-an đang chiếm đóng đất nước Do thái. Thiên thần chào ông rằng Đức Chúa ở với ông (Jgs 6:12). Ngay cả ông Gideon không có một kinh nghiệm quân sự nào trước đó và từ một thị tộc yếu và ít nhất trong chính gia đình của ông, Chúa hứa rằng ông sẽ chiến thắng người Ma-đi-an  không phải vì sự hiện diện của Chúa với ông: Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh có một người (Jgs 6:16).

Có lẽ thí dụ tốt nhất là việc Chúa gọi ông Môisen trong bụi lửa. Chúa gọi Môisen thực hiện một sứ vụ khó khăn: trở lại Ai Cập nơi mà người dân đang tìm cách giết ông (Ex 2:15); Đương đầu với Pharao người đang nô dịch hoá dân Do Thái, và thuyết phục để Pharao thả dân Do Thái.

Bị áp đảo vì sức nặng của nhiệm vụ này, Môisen không cảm thấy mình có khả năng để làm. Ông hỏi: tôi là ai mà có thể đến gặp Pharao và mang con cái Israel ra khỏi Ai cập? (Ex 3:11) và ông đã tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi trách nhiệm này. Ông nói với Chúa rằng người dân sẽ hỏi ông  - ai là Thiên chúa này (Ex 3:13), rằng họ sẽ không tin ông và nghi ngờ liệu Chúa có thực sự hiện ra với ông hay không (Ex 4:1), và rằng ông không có tài hùng biện đủ để làm một người lãnh đạo (Ex 4:10). 

Sứ Vụ Không Thể Làm Được?

Thế nhưng Đâu là cách mà Chúa đáp trả đối với những lý do không thích hợp để lãnh đạo của Môisen? Chúa không gởi Môisen đi dự khoá huấn luyện nào cả nhưng chỉ cho Môisen một điều mà ông cần nhất: bảo đảm về sự hiện diện của Chúa với ông trong sứ vụ đầy thách đố này: Ta sẽ ở với ngươi (Ex 3:12; 4:12). Môisen hoàn thành sứ vụ của ông không phải bởi khả năng và kỷ năng riêng của ông nhưng bởi vì sự trợ giúp của Chúa làm cho ông hoàn tất nhiều hơn là ông có thể làm với khả năng của ông. Như thánh Phaolô nói, sức mạnh của Chúa đã được biểu lộ trong sự yếu đuối của Môisen (2 Cor 12:9-10).

Chúng ta có bao giờ cam thấy quá tải đối với những đòi hỏi của cuộc sống hay không? Chúng ta có cảm giác giống như Môisen – không thích hợp cho sứ vụ Chúa trao cho mình, ngay cả trong cuộc sống hôn nhân, trong gia đình, trong việc làm, hoặc trong việc sống đức tin hay không? Nếu có, lời chào bắt đầu thánh lễ “Chúa ở cùng anh chị em” có thể sẽ gây cảm hứng và động viên chúng ta.

Lời chào Chúa ở cùng anh chị em nhắc chúng ta về lời kêu gọi mà mỗi người chúng ta có. Là con cái Chúa, mỗi người chúng ta có một sứ vụ cụ thể để hoàn thành trong chương trình của Chúa Cha. Khi nghe lời chào này, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang đứng trong hoàn cảnh của ông Giôsuê, Môi sen, và Gideon, và nhiều người khác đã nhận lời mời gọi đặc biệt từ Thiên Chúa. Chúng ta có thể không được mời để bảo vệ dân Chúa từ những người những kẻ áp bức ngoại giáo hoặc để đối diện với những nhà độc tài tàn bạo như Pharao, nhưng mỗi người chúng ta có một vai trò mà không ai có thể làm – trong đời sống hôn nhân, trong gia đình, trong công việc, trong tình bằng hữu, trong giáo xứ, và trong hội đoàn.

Lời chào này cũng bảo đảm rằng chúng ta tiếp cận với sức mạnh cao cả hơn có thể nâng đỡ chúng ta qua những cơn thử thách và thách đố của cuộc sống và giúp chúng ta luôn trung thành với những nhiệm vụ Chúa trao. Nếu chúng ta cảm thấy không chắc chắn hoặc không thích hợp trong việc nuôi dưỡng con cái, trong việc chia sẻ đức tin của mình cho người khác, hoặc trong một khiá cạnh cụ thể về nhân đức, phụng vụ nhắc rằng Chúa ở với chúng ta để trợ giúp chúng ta. Nếu chúng ta đang đối diện với một cuộc vật lộn trong cuộc sống hôn nhân, một hoàn cảnh thách đố tại nơi làm, một cuộc chiến với cơn bệnh nghiêm trọng hoặc sự ra đi của người thân, Chúa ở với chúng ta qua những thử thách này. Nếu chúng ta đang cảm nghiệm một sự đau khổ, thất vọng, hoặc tối tăm trong cuộc sống tâm linh, Thánh lễ nhắc rằng Chúa thực sự ở với chúng ta ngay cả chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Người. Nhưng trên tất cả, lời chào này đưa chúng ta đến những thực thể cao trọng mà chúng ta chuẩn bị để tham dự - mầu nhiệm của sự chết, sống lại của Chúa Kitô và hiệp thông với Mình và Máu Chúa Kitô. Chúng ta không xứng đáng nhưng lời chào mà vị linh mục chủ tế đầu thánh lễ nhắc chúng ta rằng Chúa ở với chúng ta. Giống như Môisen, Giôsuê, Gideon, và nhiều người khác, chúng ta có thể tin tưởng phó thác vào sự trợ giúp của Chúa. Chúng ta có thể tin tưởng rằng sức mạnh của Chúa sẽ bổ khuyến vào những thiếu xót của chúng ta.

Lời Chào các Tông Đồ.

Những nghi thức khác cho việc chào đón khai mạc đến từ lời của thánh Phaolô Ân sủng và bình an của Thiên Chúa đến cùng anh chị em – những lời này phát xuất từ những lời chào hỏi trong các thư của thánh Phaolô (x. Rom 1:7; 1 Cor 1:3l Gal 1:3; Eph 1:2; Phil 1:2).

Điều này nhấn mạnh đến sự thật rằng đức tin chúng ta đến từ các tông đồ, những người đã được Chúa Giêsu trao phó sứ vụ và quyền năng của Người, và sau này chuyển giao quyền năng đó cho những người kế vị của các ngài.  Các giám mục ngày nay là những người kế vị trực tiếp của các ngài và chia sẻ sứ vụ tông đồ với các linh mục của các ngài. Khi chúng ta nghe lời chào :ân sủng và bình an của Chúa, là cha chúng ta và là Chúa Giêsu ở cùng anh chị em, chúng ta ý thức được sự liên đới của chúng ta với các thánh trong toàn thể lịch sử giáo hội những người đã được chào mừng với những lời này từ thời thánh Phaolô.

Và ở cùng cha.

Cuối cùng chúng ta suy niệm trên câu trả lời của mình “và ở cùng cha.” Lời thưa này phát xuất từ lời nói của thánh Phaolô “Nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng” (Gal 6:18). Lời đáp này không chỉ là một sự diễn tả rằng Chúa cũng ở với cha nhưng còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Qua lời đáp lại lời này, chúng ta ý thức hành động duy nhất của Chúa Thánh Thần xuyên qua vị linh mục trong suốt cử hành phụng vụ thánh bởi hiệu quả của chức linh mục của ngài. Jeremy Driscoll giải thích, người dân đang hướng đến “tinh thần” của linh mục; nghĩa là phần nội tâm sâu xa của ngài nơi mà ngài đã được thụ phong linh mục để hướng dẫn dân Chúa trong hành động thánh này. Họ nói rằng ngay bây giờ hãy là linh mục cho chúng tôi với một ý thức rằng chỉ có một linh mục, là chính Chúa Kitô, và rằng vị đại diện Người ngay lúc này phải hoà hợp với Chúa để thực hiện thật tốt bổn phận thánh của ngài. 

Thánh Josemaria Escriva một lần nhấn mạnh lý do để cầu nguyện như thế cho các linh mục là quan trọng, đặc biệt trong bối  cảnh của thánh lễ:”Tôi kêu gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho chúng tôi, các linh mục để chúng ta học để thi hành phụng vụ thánh trong một cung cách thánh thiện. Tôi mời gọi quý vị hãy chứng tỏ một tình yêu  sâu xa cho Thánh lễ. Trong cách này quý vị sẽ khuyến khích chúng tôi các linh mục cử hành thánh lễ một cách kính cẩn, với phẩm giá siêu phàm và nhân phẩm: Giữ sạch sẽ phẩm phục và những đồ vật được dùng cho việc thờ phượng, để hành động một cách sốt sắng, để tránh vội vã.” 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết