PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Ơn Tha Thứ Trong Bí Tích Thánh Thể - Có và Không.
Câu hỏi: Thưa cha, trong tông huấn Amoris Laetitia, ĐTC Phanxicô nói rằng Bí tích Thánh Thể “không phải là phần thưởng dành cho người hoàn hảo, nhưng là liều thuốc và sự nuôi dưỡng mạnh mẽ cho những người yếu đuối.” Điều này phải chăng khi rước lễ chúng ta được ơn tha tội, ngay cả tội trọng?

Trả lời:

Lời mà ĐTC Phanxicô nói trong tông thư được trích dẫn trong tông thư Niềm Vui Tin Mừng mà ngài đã đưa ra trước đây. Điều ĐTC muốn nói là trước đây đã có một truyền thống Công giáo dạy rằng Bí Tích Thánh Thể là một liều thuốc mạnh mẽ và tha thứ tội lỗi, nhưng không phải là tội trọng.

Trong tông thư Niềm Vui Tin Mừng, ĐTC trích dẫn lời của các thánh giáo phụ dạy về điều này. Trước tiên thánh Ambrosio viết: Tôi phải rước lễ hằng ngày, để tôi có thể được tha tội. Nếu tôi vẫn tiếp tục phạm tội, tôi phải luôn luôn có một sự đền bù (De Sacramentis, IV, 6, 28). Một câu khác nữa là: Ai ăn manna thì chết, ai ăn thân thể này sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ (IV, 5, 24).

Thánh Cyrill thành Alexandria viết cho những người không rước lễ vì nghĩ rằng họ bất xứng. Với những người này ngài nói: Tôi tự xét nình và thấy tôi bất xứng. Đối với những người nói như vậy tôi hỏi: khi nào anh mới xứng đáng? Rồi thì cũng anh trình diện trước mặt Chúa. Và nếu tội lỗi ngăn cản anh đến gần, và trong khi anh không bao giờ chấm dứt sa ngã, liệu anh sẽ giữ mãi tình trạng đó mà không nhận lấy sự thánh thiên vốn trao tặng cho cuộc sống vì sự vĩnh cửu hay không (in Joh.Evang., IV 2).

Vào năm 1905, Toà thánh Vatican lập lại lời dạy bảo này trong sắc lệnh Sacra Tridentina được thánh giáo hoàng Piô X chuẩn y. Lời dạy này là để trả lời cho những sai lầm của chủ nghĩa Jansen vốn cho rằng một cá nhân cần phải hoàn hảo mới có thể rước lễ. Điều này đã khiến cho nhiều tín hữu không rước lễ thường xuyên. Vì thế tài liệu này mời gọi mọi tín hữu, nếu có thể, rước lễ hằng ngày và dạy rằng rước lễ không phải là một phần thưởng vì đức hạnh nhưng thay vào đó là sự chữa lành tội lỗi.

Tài liệu nói rằng việc rước lễ thường xuyên có mục đích để “tín hữu được kết hiệp với Chúa bằng phương tiện của Bí Tích để từ đó có thể nhận được sức mạnh chống lại sự say mê tính dục, để tẩy rửa chính họ từ những vết nhơ của tội lỗi hằng ngày, và để tránh phạm những tội nặng hơn do sự yếu đuối con người. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng Rước lễ có thể tha thứ tội trọng cũng như tội nhẹ. Sách giáo lý Công Giáo dạy rằng: Để tội trọng được tha thứ chúng ta có Bí Tích Giải Tội. Bí Tích Thánh Thể là một bí tích của những người đang ở trong sự hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội (CCC.1395). Sách giáo lý còn nói thêm: bất cứ ai phạm tội trọng phải xưng tội trước khi lên rước lễ (CCC. 1385).

Các thánh giáo phụ và những tài liệu tiên khởi của giáo hội cũng dạy rằng Rước lễ tha thứ tội nhẹ và tăng sức để chúng ta tránh phạm tội trọng: Bí Tích Thánh Thể tách chúng ta ra khỏi tội lỗi. Thân thể Chúa Giêsu mà chúng ta rước lấy trong bí tích thánh thể là sự hiến mình vì chúng ta, và Máu mà chúng ta Uống đổ ra cho nhiều người để tha thứ tội lỗi. Với lý do này, Bí Tích Thánh Thể không thể nào kết hiệp với chúng ta mà không cùng lúc tẩy rửa chúng ta từ những tội lỗi trong quá khứ và gìn giữ chúng ta từ những tội lỗi trong tương lai (CCC 1393; cf 1 Cor 11:26). Thế nhưng làm sao điều này có thể thực hiện được?

Giống như việc nuôi dưỡng thể lý giúp chúng ta phục hồi sức khoẻ đã bị mất, Bí Tích Thánh Thể cũng gia tăng lòng nhân đức thường bị yếu đi trong cuộc sống hằng ngày; và nhân đức sống động này xoá đi những tội nhẹ (CCC 1394). Sách giáo lý giải thích thêm: do nhân đức đang tác động trong chúng ta, Bí Tích Thánh Thể gìn giữ chúng ta từ những tội trọng trong tương lai. Càng chia sẻ cuộc sống của Chúa Giêsu và phát triển trong tình bằng hữu của Người, càng khó để chúng ta tách rời khỏi Người bởi tội trọng (CCC 1395).

Nền tảng giáo lý này là một điều an ủi của chúng ta. Tất cả chúng ta là những người tội lỗi và thật là phấn khởi để biết rằng chúng ta không sợ để rước lễ vì phạm nhiều tội nhẹ.

Bí Tích Thánh Thể, giống như những việc làm thánh thiện khác mà chúng ta làm, tha thứ tội lỗi bằng cách giúp chúng ta lớn mạnh trong tình yêu Chúa và tha nhân và nó bổ sức để chúng ta tránh sa ngã vào những tội trọng. Vì thế chúng ta cần tham dự bí tích thánh thể thường xuyên nếu được. Thế nhưng thường xuyên như thế nào? Hay nói cách khác Một ngày được rước lễ mấy lần?

Theo giáo luật điều 917 và 921 thì mỗi ngày được rước hai lần: Ðiều 917 quy định rằng: Ngoại trừ quy định ở điều 921, triệt 2, ai đã rước lễ rồi thì có thể rước lễ một lần nữa trong ngày đó, nhưng chỉ ở trong Thánh Lễ mà họ tham dự. Ðiều 921, là quy định dành cho những bệnh nhân đang trong lúc nguy tử: (1) Các Kitô hữu lâm cơn nguy tử, dù vì bất cứ lý do nào, cần được bổ dưỡng bằng việc rước lễ như của ăn đàng. Và triệt (2) nói rằng Cho dù ngày ấy họ đã rước lễ rồi, cũng rất nên cho họ rước lễ lần nữa nếu mạng sống của họ bị lâm nguy.

LM FX Nguyễn Văn Tuyết