PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tại Sao Hình Ảnh Tiệc Cưới Là Biểu Tượng Cho Thánh Lễ?
Câu hỏi: Thưa cha, có một lần con được nghe một linh mục dùng hình ảnh tiệc cưới để giải thích ý nghĩa thánh lễ. Xin cha giúp chúng con biết thêm ý nghĩa về hình ảnh tiệc cưới này
 
Hiệp lễ.
 
Khi nghĩ đến thánh lễ trong tâm trí chúng ta thường hiện lên những từ như phụng vụ, hiệp thông, hoặc hy tế vì thế khi nói Thánh lễ là một tiệc cưới có lẽ ít người nghĩ đến. Chúng ta có thể hiểu thánh lễ như là tiệc cưới bằng cách suy nghĩ về những lời mà linh mục đọc truớc khi rước lễ. Ngài đọc Đây Chiên Thiên Chúa, Đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
 
Những lời này lấy ra từ sách Khải Huyền đoạn 19 câu 9 (Kh19:9). Để hiểu sức mạnh của lời này, chúng ta cần dừng lại để suy nghĩ về cách mà chúng xuất hiện trong một bối cảnh rộng hơn của sách Khải Huyền.
 
Trong sách Khải huyền đoạn 19:1-6, chúng ta tìm thấy các thánh trên thiên đàng cùng với các thiên thần và bô lão hát bài hát mới cho Thiên Chúa. Bốn lần họ tung hô Alleluia để ngợi khen Chúa. Điều này nói lên tính cách quan trọng của từ Alleluia trong phụng vụ, trong khi từ này được tìm thấy nhiều lần trong Cựu ước nhưng trong Tân ước chỉ xuất hiện bốn lần, và tất cả bốn lần này xảy ra ngay trong 6 câu của sách Khải huyền đoạn 19 này.
 
Hợp xướng Allêluia trong đoạn sách Khải huyền này nhắc đến các thánh Vịnh Alleluia. Các thánh vịnh bao gồm các thánh vịnh 113-118. Được gọi là nhóm thánh vịnh Alleluia vì các thánh vịnh bắt đầu hoặc kết thúc bằng từ Alleluia, ca tụng Thiên Chúa vì công trình cứu chuộc của Người.
 
Các thánh vịnh Alleluia này được dân Do Thái hát trong bữa tiệc Vượt qua. Họ hát Alleluia để ca tụng Giavê Đấng giải thoát họ ra khỏi Ai cập trong cuộc Xuất hành và cũng là Đấng một lần nữa cứu chuộc dân Người. Các thánh vịnh này là những bài hát mà Chúa Giêsu hát trong tiệc Vượt qua cuối cùng của Người khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể (Mt 26:30; Mk 14:26).
 
Tiệc Cưới Của Con Chiên.
 
Hậu cảnh này có thể cung cấp một đầu  mối quan trọng để hiểu bốn từ ngữ Alleluia trong đoạn 19 câu 6 của sách Khải Huyền (Kh 19:6)  – một mốc điểm trong phụng vụ thiên đàng khi những lời ca tụng vang dội tại bữa tiệc của Con Chiên.
 
Hallêluya! Vì Người đã làm vua, Chúa, Thiên Chúa toàn năng.
Ta hãy vui mừng hoan hỉ,
hãy chúc vinh Người!
Vì này đã đến rồi, tiệc cưới Chiên Con,
và hiền thê của Ngài đã trang phục sẵn sàng (Kh 19:6-7).
Và Phúc cho những ai được mời dự tiệc cưới của Chiên Con!" (Kh 19:9).
 
Thế nhưng bữa tiệc con chiên này có ý nghĩa gì?
 
Đây là bữa tiệc của Thiên Chúa, là Bí tích Thánh Thể. Bữa tiệc và Con Chiên này nhắc chúng ta về bữa tiệc Vượt Qua mà trong đó người Do Thái hiến tế con chiên và ăn thịt nó như là món ăn chính của bữa tiệc. Thêm vào đó, khi đọc về bữa tiệc của Con Chiên trong bối cảnh của hợp xướng thánh vịnh Alleluia thì lời ca tụng Alleluia trong sách Khải huyền, ám chỉ Tiệc Vượt Qua, trở nên rõ ràng hơn. Và với khung cảnh này tiệc con chiên rõ ràng là Tiệc Vượt Qua, và trong ánh sáng bối cảnh phụng vụ của sách Khải Huyền, nó có thể được hiểu như là tiệc Vượt qua của Bí Tích Thánh Thể.
 
Đoạn sách Khài Huyền này còn cho chúng ta một vài điều rất ấn tượng. Con chiên được mạc khải như là chàng rể. Điều này có nghĩa rằng bữa tiệc vượt qua là một tiệc cưới mà chàng rể là Chúa Giêsu, và cô dâu là chúng ta, là Giáo Hội, người mà Chúa Giêsu đến để cưới. Đây là tiệc cưới mà Con Chiên hiệp nhất chính Người với cô dâu, được biểu tượng qua sự hoàn toàn hiệp thông cuối cùng giữa Chúa Kitô và Giáo hội (Kh 21-22; Eph 5:21-33).
 
Chính trong lễ hôn phối giữa Chúa Giêsu và giáo hội này mà chúng ta tham dự qua phụng vụ Thánh Thể tại đây, trên trần thế, như là việc nếm trước sự hiệp thông mà chúng ta hy vọng để có với chàng rể Thánh của chúng ta. Vì thế, khi linh mục công bố: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian phúc cho ai được mời đến để dự tiệc Chiên Thiên Chúa. là ngài lập lại lời mời gọi của thiên thần đến tiệc cưới của con chien trong sách Khải Huyền (Kh 19:9).
 
Thế nhưng khi nghe những lời này trong thánh lễ, chúng ta có nhận ra rằng chúng ta đang nhận thiệp mời để dự tiệc cưới hay không?
 
Chúng ta được mời tham dự vào tiệc cưới của Chúa Giêsu và Giáo hội. Và trên tất cả, chúng ta không phải là một người khách bình thường tại tiệc cưới này nhưng là là một cô dâu. Khi bước lên để rước lễ  chúng ta đến để được kết hiệp với chàng rễ của mình là Chúa Giêsu.
 
Việc rước lễ này có chiều kích hôn nhân. Người chồng và người vợ trao chính họ cho nhau trong hôn nhân, kết hiệp thân thể của họ trong một cách thức thân thiết nhất có thể. Tương tự, chàng rể của chúng ta đến kết hiệp với chúng ta trong một cách thức thân thiết nhất, ban chính Mình và Máu của Người cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể. Đây là lý do mà thói quen tạ ơn sau khi rước lễ rất quan trọng. Chúng ta muốn yên nghỉ trong Chúa, nói chuyện với Người và cảm tạ Người tại nhiều điểm trong cuộc sống và đặc biệt nhất tại lúc Chúa đang ngự trong tâm hồn sau khi rước lễ. Đây là thời điểm mà chúng ta nghỉ ngơi trong Đấng Tình Yêu của mình, để tạ ơn và biểu lộ lòng yêu mến của mình đối với Người.
 
Trong ánh sáng này, Thánh lễ thực sự là tiệc cưới. Giống như một cô dâu khát vọng để trở nên một với chàng rể thế nào thì tâm hồn chúng ta cũng phải được lấp đầy với khát vọng sâu xa cho sự hiệp thông thánh thiện với chàng rễ, đấng bước vào tâm hồn chúng ta trong một cách thức thân thiết nhất như vậy.
 
LM FX Nguyễn Văn Tuyết