PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tại Sao Tuyên Xưng Thánh Thánh Thánh Trước khi Truyền Phép?
Câu hỏi: Thưa cha kinh Thánh Thánh Thánh mà chúng ta thường đọc trong thánh lễ trước khi linh mục truyền phép có ý nghĩa gì?

Thánh Thánh Thánh.

Kinh này giúp chúng ta nhìn bằng con mắt của các thiên thần về những gì đang xảy ra trong thánh lễ. Với lời kinh Thánh Thánh Thánh lập tức đưa tâm hồn chúng ta lên thiên đàng. Lời kinh này phát xuất đến từ sách tiên tri Isaia (Is 6:3), kể về thị kiến thiên đàng của tiên tri Isaiah.

Trong thị kiến ngài nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai (Is 6:1). Bên cạnh Thiên Chúa,có thiên thần 6 cánh Seraphim. Thiên thần này rất gần thiên Chúa đến nổi các thiên thần phản ảnh hào quang của Chúa. Các thiên thần này đứng chầu trong nỗi kính sợ hoàn toàn trước sự hiện diện của Thiên Chúa vì thế các thiên thần phải che mặt, không dám nhìn thẳng vào sự vinh quang của Chúa (Is 6:2). Trong khi cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa: Thánh, Thánh, Thánh là Thiên chúa các đạo binh (Is 6:3)Ba lần lập lại chữ Thánh là hình thức tôn kính mạnh mẽ nhất về sự cao cả của Do Thái đối với Thiên Chúa (Tv 8:1; 19:1-6; 24:1-3).

Hát với các thiên thần.

Trong Tân ước, thánh Gioan có cùng một kinh nghiệm. Ngài xuất thần (Kh 1:10) và có một thị kiến về phụng vụ thiên đàng. Thánh Gioan nhìn thấy Chúa Giêsu, Con của Chúa Cha, toả sáng vinh quang, và cũng giống như tiên tri Isaiah, thánh Gioan cũng rất lo sợ. Điều này được ngài biểu lộ trong sách Khải Huyền như sau: Vừa thấy Ngài, tôi phục mình dưới chân Ngài, chết điếng! (Kh 1:17).

Một lần nữa, giống như tiên tri Isaiah, thánh Gioan cũng nhìn thấy bốn sinh vật 6 cánh, đứng trước ngai toà và hát thánh vịnh tương tự: Thánh, Thánh, Thánh, Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Ðấng đã có, đang có và sẽ đến (Kh 4:8).

Ngoài việc gợi lại tường thuật của Isaiah về thiên thần Seraphim, thánh Gioan còn tường thuật thêm một chi tiết khác đó là hai mươi bốn Lão công phục mình trước Ðấng ngự trên ngai và thờ lạy Ðấng hằng sống đời đời kiếp kiếp và hạ triều thiên đặt trước ngai mà rằng: Người thật xứng đáng, lạy Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, Người đáng, nhận lấy: Vinh quang, danh dự, quyền năng! vì Người đã tạo thành vạn vật; và nhờ bởi thánh ý Người, chúng đã có và được tạo thành! (Kh 4:11).

Với bối cảnh Kinh thánh này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của kinh Thánh Thánh Thánh mà chúng ta đọc trong thánh lễ. Khi chúc tụng thánh thánh thánh là chúng ta liên kết giọng nói của mình với các thiên thần và các thánh trên thiên đàng trong việc tụng ca Thiên Chúa. Trong thánh lễ, chúng ta trở nên giống tiên tri Isaiah và thánh Gioan, được xuất thần vào phụng vụ Thiên đàng (1).

Một cách mầu nhiệm chúng ta tiến vào cùng nơi mà tiên tri Isaiah đã nhìn thấy trong thị kiến của ngài. Cả tiên tri Isaiah và thánh Gioan cảm thấy không xứng đáng để chiêm ngắm dấu chỉ vĩ đại này, và ngay cả tiên thần Seraphim cũng cảm thấy phải che mặt khi bay vào trước sự vinh quang Thiên Chúa. Giống như họ, chúng ta đang chuẩn bị để gặp gỡ Vua của các Vua, Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng sẽ trở nên hiện diện ngay tại bàn thờ. Đây chính là lý do mà chúng ta cung kính ca tụng Người trong Lời chúc tụng Thánh, Thánh, Thánh.

Trong phần hai của lời chúc tụng này, chúng ta lập lại những lời mà đám đông chào đón Chúa Giêsu khi Người tiến vào thành Giêrusalem trong ngày lễ lá. Hosana và Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Cả hai sự diễn tả này đến từ thánh vịnh 118, một Thánh Vịnh hành hương được đọc khi dân chúng trên đường đến Đền thờ vào những dịp lễ trọng. Hosana có nghĩa là Xin Cứu chúng con. Lời xưng tụng đấng nhân danh Chúa mà đến thường được cầu khẩn dành cho những người hành hương đến Đền thờ.

Vào Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta dùng những lời này để chào đón Chúa Giêsu như là Đấng đang đến nhân danh Chúa, nói cách khác, Đấng đại diện Thiên Chúa và hành động nhân danh Người.

Vì thế khi lập lại những lời này tại giây phút này trong thánh lễ. Giống như đám đông ở Giêrusalem chào đón Chúa Giêsu vào thành thánh bằng thánh vịnh 118 thế nào thì chúng ta cũng cung kính chào đón Chúa Giêsu vào trong nhà thờ của chúng ta như vậy, vì Người đang sắp sửa hiện diện trong Bí Tích Thánh thể trên bàn thờ của chúng ta.

LM FX Nguyễn văn Tuyết

Footnote: 

[1] CCC 1139.