PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tại sao bí tích hôn nhân lại phải cử hành trong nhà thờ? (Lm FX Nguyễn VănTuyết)
Câu hỏi: Trước đây ĐTC Phanxicô có làm phép cưới cho một đôi hôn phối trên máy bay. Điều này làm cho con thắc mắc là trong trường hợp nào bí tích hôn phối được phép cử hành ngoài nhà thờ?

Trả lời: Trước đây, ĐTC Phanxicô có cử hành bí tích hôn phối cho hai chiêu đãi viên hàng không trên chuyến bay từ Santiago đến Iqique, Chile. Hai người này ngồi bên cạnh ĐTC để chụp hình chung của nhóm và ĐTC hỏi họ đã làm cử hành bí tích hôn phối hay chưa. Họ trả lời đã làm nghi thức hôn phối dân sự nhưng hôn phối trong nhà thờ bị đình lại vì trận động đất vào năm 2010 tại Chile đã làm cho nhà thờ nơi mà họ dự định cử hành bí tích hôn phối bị tàn phá. ĐTC đề nghị ngài cử hành bí tích hôn phối cho họ và họ đồng ý. Sau đó ngài cử hành bí tích hôn phối. Giám đốc hảng máy bay là nhân chứng và một trong các vị hồng y trên chuyến bay đã viết giấy chứng chỏ hôn phối trên một tờ giấy và tất cả đều ký vào đó.

ĐTC sau đó nói rằng: Đây là bí tích đang dần biến mất trong thế giới. Cha nghĩ điều này thúc đẩy các đôi đang sống chung trên thế giới hãy kết hôn với nhau.

Chúng ta biết đây là một nghi thức hôn phối cá biệt, nghi thức này không được dự tính trong giáo luật, nhưng ĐTC là nhà lập pháp tối cao của giáo hội, là người đưa ra các nguyên tắc và ngài cũng có thể miễn trừ chúng. Bình thường, trước khi tiến hành bí tích hôn phối cho một ai đó, linh mục chủ sự phải bỏ thời gian với họ, giúp họ hiểu và đồng ý để sống những xác tín của hôn nhân Kitô giáo, một cách cụ thể, vị linh mục đó sẽ kiểm chứng những chứng chỉ như giấy khai sinh, rửa tội, thêm sức của họ, và rao trong nhà thờ…Giáo luật số 1118.1. nói rằng hôn nhân giữa hai người Công giáo hoặc giữa một người Công giáo phải được cử hành trong nhà thờ giáo xứ, hôn nhân này có thể cử hành trong một nhà thờ khác hoặc trong một nhà nguyện, nếu có phép của Đấng Bản Quyền địa phương hay cha sở.

Giáo hội nói cách rõ ràng rằng bí tích hôn phối phải được cử hành trong nơi thánh, như nhà thờ hoặc nhà nguyện, và trong thực tế, hôn phối công giáo thường được cử hành nơi thánh thiêng, để nhắc các đôi tân hôn và những người đang tham dự rằng đôi hôn phối đang xác tín chính họ trước Thiên Chúa để trung tín với nhau, và họ đang cầu xin Chúa ban phép lành cho hôn nhân của họ.

Tuy nhiên, có một vài trường hợp mà một bí tích hôn phối có thể được cử hành tại một nơi thích hợp khác. Những trường hợp này có thể là người phối ngẫu đang bị bệnh đang ở trong bệnh viện hoặc tại nhà; trường hợp nguy tử của người phối ngẫu, nơi cử hành bí tích có thể được thực hiện tại một nơi thích hợp; hay ở tại nhà nếu những nơi đó không có nhà thờ hoặc nhà thờ quá xa.

Thế nhưng nếu cử hành bí tích thí dụ như ngoài bờ biển, công viên, hay đang nhảy dù v.v… đơn giản chỉ vì đôi hôn phối thích những hoạt động này thì không thể chấp nhận được. Điều này sẽ là một sự khinh thường của bí tích hôn phối của giáo hội.