PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Tông Đồ Giáo Dân Là Gì? (LM FX Nguyễn Văn Tuyết)
Câu hỏi: Con nghe nhiều người nói về một người công giáo năng động hay tích cực, nhưng như thế nào mới được gọi là người công giáo năng động hay tích cực?

Trả lời: Khi nghĩ về một người công giáo năng động hay tích cực, thử nghĩ xem điều gì xuất hiện trong tâm trí của chúng ta? Có lẽ, đó là một người, ít nhất, mỗi tuần dự lễ một lần, có thể cầu nguyện vài phút mỗi ngày, và đọc sách tâm linh, đọc kinh thánh.

Điều này đúng, nhưng như thế nào mới là một người công giáo tích cực thực sự? Có thể một người nào đó làm một hoặc nhiều việc trong giáo xứ như đọc sách, thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ, ca viên trong ca đoàn, dạy giáo lý, thành viên của ban mục vụ, hoặc hội đồng giáo xứ .v.v…

Mặc dầu điều này rất đúng bởi vì giáo xứ sẽ kém hoạt động nếu không có sự đầu tư thời gian và khả năng của toàn thể giáo dân. Và thật đúng để diễn tả một giáo xứ năng động là một giáo xứ mà trong đó nhiều việc mục vụ và công việc sinh hoạt năng nổ và với sự tham dự của giáo dân.

Tuy nhiên trong thực tế không phải tất cả mọi người có thể tham gia vào những công việc nói trên, nói cách khác, một số lớn giáo dân không thể tham gia vào các vai trò mà chúng ta vừa nói ở trên. Bởi vì nhiều người phải làm việc nhiều giờ trong ngày, có người có thể có hai việc làm, không có nhiều thời gian rảnh rổi, và họ còn phải dành thời gian cho gia đình, con cái và cha mẹ.

Cho nên nhiều khi vì không thể tham gia nhiều hoạt động trong giáo xứ có thể khiến cho nhiều người tự cảm thấy họ như là công dân hạng hai trong giáo hội.

Câu hỏi là liệu một người công giáo tích cực nhưng lại không thể tham gia vào những việc mục vụ và hoạt động của giáo xứ hay không? Câu trả lời là chắc chắn là có thể.

Nhiều người công giáo có thể không biết rằng trong giáo hội còn có một phạm trù hoạt động không thuộc giáo xứ được gọi là “tông đồ giáo dân.”

Thế nhưng Tông đồ giáo dân là gì? Đó là bất cứ kitô hữu nào làm cho đức tin của họ sinh hoa kết trái trong cuộc sống bình thường hằng ngày của họ. Thí dụ một người quét dọn tại các trường học luôn làm gương về đức tin của họ; một bác sĩ đem đạo đức Kitô giáo vào công việc của họ, một y tá mang tình yêu của Chúa đến các bệnh nhân, một luật sư luôn làm việc dựa trên các nền tảng đạo đức Kitô giáo, một nhân viên xã hội nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người cần giúp đỡ, một chính trị gia đem đức tin của họ vào trong nghị trình chính trị của họ - tất cả những điều này là “tông đồ giáo dân.” Họ có thể chỉ đến nhà thờ một tuần một lần vào Chúa Nhật nhưng họ thực hành đức tin của họ 24/7.

Đó là điều mà mọi Kitô hữu có thể làm để là một người công giáo tích cực hay năng động. Điều này đã được công đồng Vatican 2 mời gọi và thánh giáo hoàng Gioan Phao lô 2 đưa ra một tài liệu tựa đề “Giáo dân - dân tộc trung tín của Chúa Kitô.” Tài liệu này cổ võ sứ vụ giáo dân và hoạt động giáo dân “bên trong giáo hội,” và mời gọi tất cả mọi người Công giáo hãy có bổn phận cho cuộc sống của giáo hội.

Tài liệu nhấn mạnh về ơn gọi của tất cả người Công giáo hãy trở thành các tông đồ giáo dân “trong thế giới.” Tất cả các vị giáo hoàng kể từ công đồng Vatican 2 đều nhấn mạnh và cổ võ việc tông đồ giáo dân, mời gọi mọi Kitô hữu hãy đóng góp công sức để mang Chúa Kitô vào thế giới trần thế nơi mà họ đang sống và làm việc.

Cho nên nếu chúng ta là người Công giáo không thể làm gì nhiều hơn là dự lễ Chúa Nhật hàng tuần chúng ta có thể đặt trái tim và linh hồn của mình vào những hoạt động trần thế, thì chúng ta là một người công giáo tích cực và năng động.

FX Nguyễn Văn Tuyết