PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Ý Nghĩa Về Việc Mặc Áo Alba Của Thừa tác Viên Ngoại Thường
Câu hỏi: Tại nhiều thánh lễ có nơi các thừa tác viên mặc áo alba nhưng có nơi lại không. tại sao các thừa tác viên phụng vụ phải mặc áo alba? Và điều nàycó cần thiết lắm hay không?

Trả lời: Nếu chúng ta có dịp đi lễ tại nhiều nơi, có thể sẽ nhận ra điều này, tại nhiều nơi các thừa tác viên được huấn luyện thật kỹ và làm nhiệm vụ của họ rất tốt. Họ cùng đi với đoàn phụng vụ tiến lên cung thánh khi bắt đầu thánh lễ, ngồi chung với nhau, và theo một tiến trình đã được chuẩn bị trước, cho rước lễ, trở lại cung thánh, và cùng đi với đoàn phụng vụ vào cuối thánh lễ.

Và tại những nơi khác, có lẽ vì không được huấn luyện kỷ, cho nên nhiều khi, đến lúc rước lễ, các thừa tác viên bước lên từ một nơi “bí mật” nào đó trong cộng đoàn đang tham dự thánh lễ, và đôi khi linh mục chủ tế phải mời những thừa tác viên không được phân công trước lên cho rước lễ vì những người đã được phân công không có mặt lúc đó. Và vì thế những người này ăn mặc bình thường như một người tham dự thánh lễ. Có người mặc quần jean, quần sort, mang giày thể thao…

Từ những điều nhìn thấy này, tôi tin các thừa tác viên có nhiệm vụ trong thánh lễ nên mặc áo alba. Điều này được nói đến trong Hướng Dẫn Chung về Thánh Lễ Roma các thừa tác viên ngoại thường, các em giúp lễ, v.v… phải mặc áo alba hoặc y phục thích hợp và lịch sự (No. 339).

Có nhiều lý do tại sao các thừa tác viên ngoại thường phải mặc áo alba.

Thứ nhất, bởi vì các linh mục và những em giúp lễ đều mặc theo phẩm phục của họ thì tại sao các thừa tác viên ngoại thường lại không mặc giống vậy hoặc ít nhất họ phải ăn mặc một các thích hợp và đúng theo vai trò của họ.

Thứ hai, alba không chỉ là áo linh mục nhưng nó còn là áo rửa tội. Như là áo rửa tội, alba là y phục bình thường cho tất cả phụng vụ. Cho nên, khi thừa tác viên ngoại thường mặc áo alba là họ đang biểu lộ vai trò rửa tội của họ.

Thứ ba, áo alba mang ý nghĩa về sự tôn trọng đối với thánh lễ. Nó có ý nghĩa là của sự vinh quang, huy hoàng, và đẹp đẽ. Mặc dù mục đích này không bao giờ biểu lộ hoàn toàn về thiên đàng nhưng chúng ta được gọi để chuẩn bị và cử hành phụng vụ hướng về thiên đàng. Đang lúc hướng về thiên đàng, tất cả các thừa tác viên phải biểu lộ ý niệm về sự tôn kính chính thừa tác vụ của họ. Mặc áo alba là họ đang làm điều này.

Thứ tư, áo alba giúp các thừa tác viên chuẩn bị kỷ hơn về mặc tinh thần khi giúp lễ.

Nhân dịp này chúng ta cũng xin hiểu một chút về việc mặc áo lễ của các linh mục chủ tế hoặc đồng tế trong thánh lễ. Ngoại trừ vị chủ tế phải luôn luôn mặc đầy đủ lễ phục theo màu ấn định của thánh lễ, Sách Lễ Rôma cho phép các linh mục đồng tế có thể “không cần mặc áo lễ, mà chỉ mang dây stola trên áo alba,” nhưng phải có lý do chính đáng ví dụ như số các vị đồng tế quá đông và không có đủ áo lễ. Tuy nhiên, nếu có thể tiên liệu một trường hợp về số lượng đông như vậy, phải cố gắng hết sức cho có đủ áo lễ. Điều 126 còn quy định rằng dù chỉ có một người tham dự, các linh mục không được phép cử hành Thánh Lễ mà không mặc lễ phục theo đúng phụng vụ, hay chỉ mang dây stola trên áo dòng, hay trên áo tu sĩ thường, hay tệ hơn nữa trên áo thường. Điều 126 nhấn mạnh rằng các Đấng Bản Quyền phải sửa chữa trong thời gian ngắn nhất những lạm dụng này, và các ngài phải theo dõi cung cấp cho tất cả các nhà thờ và các nhà nguyện thuộc quyền tài phán của mình, một số lễ phục phụng vụ, được may theo đúng quy định.”

Mặc dù đây là một quy định nghiêm ngặt, Tòa Thánh cũng ban phép chuẩn nếu có lý do chính đáng. Chẳng hạn nếu các linh mục cao tuổi di chuyển hạn chế vì thế đã gặp khó khăn khi mang áo alba, bề trên có thể xin phép chuẩn từ Tòa Thánh cho phép một linh mục đồng tế chỉ mang dây các phép, và nếu có thể, áo lễ mỏng nhẹ bên ngoài áo Dòng.

Chúng ta đang sống trong thế giới tục hoá. Thật là quan trọng để gìn giữ những nghi lễ và sự trang trọng của nghi lễ. Mặc những phẩm phục phụng vụ là một trong những cách thức biểu lộ những phẩm chất này.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết