PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Ý Nghĩa của việc Rước Lễ Thiêng Liêng. (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Không thể tham dự lễ trong đại dịch Giáo hội mời gọi mọi người hãy rước lễ thiêng liêng. Thế nhưng rước lễ thiêng liêng là gì?

Rước lễ thiêng liêng là lời cầu nguyện biểu lộ ước muốn để nhận lấy Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng có thể được đọc không chỉ khi chúng ta không thể nhận lấy Mình Thánh Chúa nhưng còn để chuẩn bị cho bí tích Thánh Thể. Vì thế, có thể nói rằng đây là lời kinh vào ban đêm để chuẩn bị cho việc Rước lễ vào ngày hôm sau, hoặc vào lúc thức dậy, hoặc ngay trong nhà thờ trước khi Rước Lễ.

Đâu là nguồn gốc của việc rước lễ thiêng liêng?

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 giới thiệu thực hành này trong tông huấn Bí Tích Thánh Thể Cực Thánh (Ecclesia de Euchristia) như sau: “Lý do tốt và chính xác về thực hành này là để nuôi dưỡng trong linh hồn chúng ta một ước muôn liên lỉ về Bí Tích Thánh Thể. Nguồn gốc của thực hành “Rước Lễ Thiêng Liêng,” vốn được thiết lập trong Giáo Hội trong nhiều thế kỷ và được khuyến khích bởi các thánh những đấng là thầy dạy về đời sống tâm linh. Thánh Têrêsa Giêsu viết: “Khi bạn không rước lễ và bạn không tham dự Thánh Lễ, bạn có thể thực hiện việc Rước Lễ Thiêng Liêng, là một thực hành có lợi nhất; bằng việc này tình yêu của Chúa sẽ ảnh hưởng một cách sâu sắc cho bạn (The Way of Perfection, c.35; EE, n.34).

Thánh Giáo Hoàng trong cùng một tông huấn nói về việc Mẹ Maria cũng thực hiện việc này trong việc chuẩn bị cái chết của Chúa trên Thánh Giá và cho việc nhận lấy Mình Thánh Chúa từ các tông đồ: “Trong việc chuẩn bị hằng ngày của Mẹ về biến cố Calvary, Mẹ kinh nghiệm một loại “tham dự Bí Tích Thánh Thể, mà chúng ta gọi là Rước Lễ Thiêng Liêng”- về ước muốn và dâng tấm bánh, lên đến cực điểm trong sự kết hiệp với con của Mẹ trong sự thương khó của Người, và tìm thấy sự biểu lộ sau Phục Sinh bởi sự tham gia của Mẹ trong Bí tích Thánh Thể mà các tông đồ cử hành như là sự tưởng niệm của sự thương khó đó” (EE. N.56).

Thánh Gioan Vianey so sánh việc rước lễ Thiêng Liêng với việc thổi tro xám đang bao bọc cục than hồng để nhóm lại ngọn lửa: “Nếu chúng ta thiếu thốn Bí Tích ThánhThể, chúng ta hãy thay thế nó, bao lâu có thể, bởi việc Rước Lễ Thiêng Liêng, và chúng ta có thể thực hiện bất cứ lúc nào; vì chúng ta phải luôn có một ước muốn nhiệt tình để nhận lấy Thiên Chúa tốt lành. Rước lễ là để linh hồn giống như thổi một ngọn lửa đang bắt đầu bị tắt, nhưng vẫn còn nhiều tro xám đang bao bọc xung quanh cục than hồng còn nóng; chúng ta thổi, và ngọn lửa sẽ cháy trở lại. Sau khi rước lễ, khi chúng ta cảm thấy chính mình giảm bớt tình yêu của Chúa, ngay lập tức chúng ta hãy nhớ đến việc Rước Lễ Thiêng Liêng. Khi không thể đến nhà thờ, chúng ta hãy hướng về nhà tạm, không bức tường nào có thể giam giữ chúng ta từ Thiên Chúa tốt lành (The Spirit of the Curé of Ars).

Thánh Josemaria Escriva viết: “Thật là nguồn hồng ân trong việc Rước Lễ Thiêng Liêng! Hãy thực hiện việc này thường xuyên và bạn sẽ nhận sự hiện diện của Chúa và hiệp thông gần gũi với Người trong cuộc sống của bạn hơn” (The Way, 540). Và cũng đừng thiếu sót để nói: Lạy Chúa Giêsu. Con yêu mến Chúa. Hãy rước lễ Thiêng Liêng ít nhất mỗi ngày một lần, để đền bù cho những xúc phạm và phạm thánh bởi vì Chúa muốn ở với chúng ta (Furrow, 689).

Lợi ích của việc Rước Lễ Thiêng Liêng.

Về lợi ích của việc Rước Lễ Thiêng Liêng, cha Stefano Manelli, dòng Phanxicô, trong quyển sách tựa đề Chúa Giêsu Bí tích Thánh thể Tình Yêu, viết: “Rước Lễ Thiêng Liêng, như thánh Thoma Aquinas và thánh Anphongsô Liguori dạy, ban phát những hiệu lực tương tự như Bí tích Thánh Thể, tuỳ vào sự chuẩn bị của chúng ta, nghĩa là lòng sốt mến nhiều hay ít mà chúng ta ước muốn để nhận lấy Chúa Giêsu, hoặc tình yêu nhiều hay ít mà chúng ta chào đón Chúa Giêsu mà chúng ta sẽ được ban phát.”

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng mà chúng ta thường đọc là của thánh Anphonsô Liguori như sau:

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.