PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Ý nghĩa các thánh lễ cử hành trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Vừa rồi có người hỏi về việc cử hành Lễ Các thánh Anh Hài và thấy rằng câu hỏi rất hay và hữu ích nên đưa ra câu trả lời để chúng ta cùng học hỏi. Sau đây là nguyên văn câu hỏi:

Sau khi các nhà Thông Thái tìm được Hài Nhi Giêsu, thì họ đi đường khác về. Lúc đó Herôdê mới giết hết các hài nhi mới sinh...Thì mình có ngày lễ Các Thánh Anh Hài, tại sao Lễ Các Thánh Anh Hài ,không mừng sau lễ Hiển Linh, mà lại sau Lễ Thánh Gia???

Trả lời

Mỗi ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh được bao phủ với ý nghĩa phản ánh khung cảnh Giáng sinh chứ không chỉ là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu nghĩa là ảnh hưởng về thực thể của việc hạ sinh. Những ngày này Giáo hội vinh danh các cá nhân của những ai yêu mến Chúa Giêsu. Trong số họ là các thánh tử đạo, các thánh hiển tu và ngay cả trẻ em. Tất cả đã hiến dâng mạng sống của họ cho Đấng được sinh ra là một Hài Nhi.

Ngày 26.12 mừng kính thánh Stephanô tử đạo đầu tiên của Giáo hội. Cách mà ngài bị ném đá cho đến chết vì công bố sự thật về Chúa Giêsu. Ngài trở thành vị thánh và tử đạo đầu tiên của Giáo hội. Ngài cống hiến mạng sống vì tin vào thần tính của Hài nhi được sinh trong ngày Giáng Sinh.

Ngày 27.12 Giáo hội cử hành lễ kính thánh Gioan Thánh Sử. Ngài là môn đệ duy nhất ở lại với Chúa tại đồi Can vê, cũng là người đã dựa vào ngực của Chúa. Tin mừng mà ngài viết dạy chúng ta cách sống theo ý Chúa.

Ngày 28.12, Giáo hội cử hành lễ kính các thánh Anh Hài: những trẻ em dưới 2 tuổi đã bị bạo Chúa Hêrôđê giết chết bởi vì sợ một trong các em có thể là vị vua mới hạ sinh.

Ngày 29.12, Giáo hội cử hành lễ kính thánh Thomas Becket, Tổng giám mục của Anh. Vào năm 1170, ngài bị giết vì đã bảo vệ Giáo hội từ sự thống trị của vua Henri II của Anh.

Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội mừng lễ Thánh Gia. Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse là kiểu mẫu các gia đình trên toàn thế giới. Thiên Chúa Nhập Thể để trở thành một thành viên trong một gia đình nhân loại, được sinh ra như một hài nhi được bảo vệ, giáo dục và nuôi dưỡng bởi Mẹ Maria và thánh Giuse. Gia đình này luôn ở với nhau, tôn trọng và yêu thương nhau mặc cho những biến cố bi thảm và đau thương. Tình yêu của các ngài dành cho Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. 21 thế kỷ sau này, các gia đình vẫn còn được ảnh hưởng bởi sự thánh thiện của gia đình này.

Ngày 31.12, Giáo hội cử hành lễ kính thánh giáo hoàng Sylvester (c. 335). Ngài được bầu làm giáo hoàng ngay sau khi hoàng đế Constantinô chấm dứt việc đàn áp các Kitô hữu và chứng kiến kỷ nguyên đầu tiên của nền hoà bình thế giới. Ngài ủng hộ công đồng Nicea (năm 325) nơi mà Giáo hội công bố tín điều Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là Người thật cùng bản thể với Đức Chúa Cha. Ngài công nhận bản kinh Tin Kính gọi là kinh tin kính Nicea mà chúng ta vẫn đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật.

1.1, ngày cuối cùng của tuần Bát Nhật, Giáo hội cử hành lễ Mẹ Thiên Chúa. Đây là lễ buộc mà chúng ta vinh danh vai trò của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ nhân loại. Tin mừng ngày hôm nay (Lk 2:16-21) công bố rằng Hài Nhi được Đức Mẹ đem đến đền thờ để dâng hiến và đặt tên là Giêsu vào ngày thứ 8 sau khi sinh ra.

Như vậy lễ Hiển Linh nằm ngoài Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh.

Tất cả những thánh lễ này đã được ấn định trong lịch phụng vụ của Giáo hội ngoại trừ lễ Thánh Gia luôn cử hành vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Giáng Sinh. Nếu một lễ nào đó rơi vào Chúa Nhật đầu tiên này, phải được thay thế bởi lễ Thánh Gia. Thí dụ, năm nay Lễ Các Thánh Anh Hài rơi vào ngày 28.12 (Chúa Nhật), được thay thế bởi lễ Thánh Gia. Chỉ có một ngoại lệ nếu đó là lễ Mẹ Thiên Chúa. Nếu Lễ Mẹ Thiên Chúa rơi vào Chúa Nhật đầu tiên sau Giáng Sinh thì lễ Thánh Gia được chuyển vào ngày 30.12. Thí dụ nếu lễ Giáng sinh rơi vào Chúa Nhật 25.12), thì Chúa Nhật kế tiếp là 1.1 sẽ là lễ Mẹ Thiên Chúa và như vậy lễ Thánh Gia sẽ được cử hành vào thứ Sáu (30.12) trước đó và như vậy lễ các thánh Anh Hài sẽ mừng trước lễ Thánh Gia.

Mỗi thánh lễ trong tuần Bát Nhật tiếp nối niềm vui của ngày Giáng Sinh và giúp chúng ta trong việc cố gắng để hiểu mầu nhiệm Nhập Thể. Vị trí của các thánh lễ này trong lịch phụng vụ của Giáo hội không phải là điều ngẫu nhiên. Và cũng không dựa theo tiến trình thứ tự thời gian xảy ra của sự việc.