LỚP GIÁO LÝ - KHÓA HƯỚNG DẪN | Khóa An Toàn Cộng Đồng
Khóa An Toàn Cộng Đồng Kỳ 1.

Khóa hướng dẫn bổ túc An Toàn CĐ – Bảo Vệ Trẻ Em: kính mời tất cả quý thành viên HĐMV tham dự khóa được bắt đầu từ 7:30pm - 8:30pm tại các địa điểm như sau:

 
Thứ Tư             19/7/2023         Phòng họp GX Cabramatta - BMV Cabramatta & BMV Fairfield
 
Thứ Năm          20/7/2023         Phòng họp CĐ Revesby - BMV Lakemba & BMV Marrickville
 
Thứ Tư             26/7/2023         Phòng họp GX Cabramatta - BMV Mt. Pritchard & BMV Miller
 
Thứ Năm          27/7/2023         Phòng họp CĐ Revesby - BMV Revesby & BMV Georges Hall
 
Thứ Tư             2/8/2023           Phòng họp GX Cabramatta - BMV Bringelly & BCH các Phong Trào, Ban Ngành, Đoàn Thể
 
Kính mong quý bác, quý anh chị thu xếp thời gian đến tham dự đông đủ để mỗi thành viên HĐMV chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và những đòi buộc trong cách thức ứng xử khi thi hành công việc mục vụ nhằm bảo đảm cộng đoàn tín hữu là môi trường lành mạnh cho mọi thành viên, nhất là cho các trẻ em. Chúng tôi có thể giúp làm Working With Children Check (WWCC) nếu cần, xin đem theo giấy tờ tùy thân.