LỚP GIÁO LÝ - KHÓA HƯỚNG DẪN | Khóa An Toàn Cộng Đồng
Khóa Bổ túc và Căn Bản An toàn Cộng đồng Kỳ 2.
1) Khóa Bổ Túc: kính mời tất cả quý thành viên Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, quý thành viên Ban Chấp Hành các Ban Ngành, Phong Trào Đoàn Thể có tên trong sổ HĐMV chưa có dịp tham dự trong tháng 7 vừa qua xin vui lòng đến tham dự khóa tại 1 trong 2 địa điểm với chi tiết như sau:
 
Thứ Bảy 16/9/2023 từ 9:30am-10:30am tại hội trường St. Luke Revesby
 
Thứ Tư 20/9/2023 từ 7:30pm-8:30pm tại phòng họp Mary MacKillop GX Cabramatta       
 
2) Khóa Căn Bản: dành riêng cho quý Thừa Tác Viên Đọc Sách trong Thánh Lễ của các Giáo Đoàn và hội đoàn, cùng quý thành viên HĐMV chưa tham dự khóa căn bản: (Xin mỗi chi Hội của các Hội Đoàn và Phong Trào cắt cử 6 hội viên để luân phiên thi hành tác vụ Đọc Sách theo lịch phân công)
 
Thứ Bảy 23/9/2023 từ 9:30am-10:30am tại hội trường St Luke Revesby
 
Thứ Tư 27/9/2023 từ 7:30pm-8:30pm tại phòng họp Mary MacKillop GX Cabramatta

Việc tham dự những khóa huấn luyện trên là một đòi buộc và điều kiện thiết yếu của Tổng Giáo Phận để mỗi thành viên HĐMV có thể tiếp tục thi hành tác vụ trong Cộng Đồng. Kính mong quý vị thu xếp thời gian đến tham dự đông đủ để mỗi thành viên chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và những đòi buộc trong cách thức ứng xử khi thi hành công việc mục vụ nhằm bảo đảm cộng đoàn tín hữu là môi trường lành mạnh cho mọi thành viên, nhất là cho các trẻ em. Chúng tôi có thể giúp làm Working With Children Check (WWCC) nếu cần, xin đem theo 4 loại giấy tờ tùy thân.