LỚP GIÁO LÝ - KHÓA HƯỚNG DẪN | Lớp Dự Bị Hôn Nhân
LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN KỲ 2 NĂM 2023. (Bấm vào link để biết thêm chi tiết).
Khóa học 7 tuần bắt đầu từ Chúa Nhật 13/8/2023.
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân với các chi tiết sau đây:

Lớp học bắt đầu lúc 1 giờ chiều Chúa Nhật 13/8/2023 tới Chúa Nhật 24/9/2023 tại Văn Phòng Mục Vụ, số 92 The River Road, Revesby NSW 2212. Mỗi Chúa Nhật, giờ học bắt đầu từ 1 giờ chiều tới 4 giờ chiều.

Xin ghi danh nơi Văn Phòng Mục Vụ ĐT: 02 9773 0933 trong giờ làm việc hoặc Ông Nguyễn Văn Tiến ĐT: 0468 651 894 ngoài giờ làm việc.