LỚP GIÁO LÝ - KHÓA HƯỚNG DẪN | Lớp Tân Tòng
LỚP GIÁO LÝ TÂN TÔNG KỲ 2 NĂM 2023. (Bấm vào link để biết thêm chi tiết).
Khóa học 12 tuần bắt đầu từ Chúa Nhật 9/7/2023.
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Tân Tòng bắt đầu từ Chúa Nhật 9/7/2023. Xin ghi danh tại các địa điểm:
 
1) Cabramatta: Nguyễn Thị Thoa. Tel. 0450 005 652.
2) Mt Pritchard: Nguyễn Văn Hóa. Tel. 0406 017 969.
3) Revesby: Hoàng Văn Long. Tel. 0406 040 990 & Võ Trần Ngọc Hương. Tel. 0401 610 959
4) Lakemba: Nguyễn Thành Trung. Tel. 0410 486 788
5) Marrickville: Trần Văn Hạnh. Tel. 0423 553 081.