PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
10 Năm Phục vụ vs Một Lỗi Lầm Nhỏ.
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta thường quên những việc tốt mà người khác làm cho mình ngay khi người đó làm một điều gì đó có lỗi với mình.

Một ông vua nọ có nuôi 10 con chó rất dữ. Ông dùng chúng để trừng phạt và giết bất cứ ai làm phật lòng ông. Một ngày nọ, một quan hạ thần giúp việc đưa ra một ý kiến mà nhà vua không thích vì thế đã hạ lệnh ném quan hạ thần đó vào chuồng chó để giết ông.

Vị quan đó cầu xin nhà vua rằng: Tâu hoàng thượng! Hạ thần đã phục vụ cho ngài 10 năm, sao hoàng thượng lại đối xử với hạ thần như vậy? Nếu vậy xin hoàng thượng cho hạ thần được sống thêm 10 ngày nữa trước khi ném hạ thần vào chuồng chó.

Nhà vua đồng ý. Trong 10 ngày đó, viên hạ thần đến gặp người lính chăm sóc đàn chó và xin phép người lính để ông được chăm sóc đàn chó đó trong 10 ngày còn lại của ông.

Ngạc nhiên nhưng người lính đồng ý. Trong 10 ngày đó, ông chăm sóc đàn chó rất kỹ, tắm rửa và cho chúng ăn những gì chúng thích. Khi 10 ngày hết hạn, nhà vua truyền lệnh ném ông vào giữa đàn chó để nhận lấy hình phạt.

Thế nhưng, sau khi bị ném vào, tất cả đều ngạc nhiên vì những gì mà họ đang chứng kiến. Thay vì cắn xé, đàn chó lại đùa giỡn rất thân thiện với ông.

Ngạc nhiên nhà vua hỏi: điều gì đã xảy ra cho những con chó của ta? Viên hạ thần trả lời: Tâu hoàng thượng, hạ thần phục vụ những con chó này chỉ trong 10 ngày nhưng chúng đã không quên sự phục vụ của hạ thần. Và hạ thần mặc dầu đã phục vụ hoàng thượng 10 năm nhưng hoàng thượng đã quên đi tất cả chỉ vì một lỗi nhỏ đầu tiên của hạ thần!”

Nhà vua nhận ra sai lầm của ông và ra lệnh tha cho viên quan nhỏ đó.

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta thường quên những việc tốt mà người khác làm cho mình ngay khi người đó làm một điều gì đó có lỗi với mình.

Đừng quên những điều tốt mà người khác đã làm cho mình vì một lỗi nhỏ của họ mà chúng ta không thích.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết