PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Bên Kia Cánh Cửa Sự Chết
Tôi biết rất ít về cuộc sống sau cái chết, nhưng tôi biết một điều rằng: Tôi biết chủ tôi đang ở đó, và chỉ điều đó là đủ. Và khi cửa mở, tôi sẽ bước vào mà không có gì phải sợ, nhưng trái lại còn vui mừng.

Một bệnh nhân đến gặp bác sĩ và nói với bác sĩ rằng: Bác sĩ tôi rất sợ chết. Bác sĩ có thể nói cho tôi biết bên kia sự sống có cái gì?

Bác sĩ trả lời: tôi không biết.

Bệnh nhân hỏi lại: Ông là một Kitô hữu mà lại không biết những gì ở bên kia cái chết à?

Vị bác sĩ đang chuẩn bị mở cửa thì bên kia cánh cửa, vang lên tiếng cào và sủa nho nhỏ của con chó. Khi cửa phòng được mở, con chó đó chạy vào và nhảy vào lòng ông với một sự vui mừng.

Xoay qua người bệnh, bác sĩ nói: Ông có để ý đến con chó của tôi không? Nó không bao giờ ở trong phòng này. Nó không biết có gì bên trong. Nó không biết gì ngoại trừ biết rằng chủ của nó đang ở trong phòng, và khi cửa được mở, nó chạy vào mà không sợ gì cả. Tôi biết rất ít về cuộc sống sau cái chết, nhưng tôi biết một điều rằng: Tôi biết chủ tôi đang ở đó, và chỉ điều đó là đủ. Và khi cửa mở, tôi sẽ bước vào mà không có gì phải sợ, nhưng trái lại còn vui mừng.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết