PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Đừng Đoán Xét - Thấy vậy Nhưng Không Phải Vậy
Đôi khi đây cũng là những gì chúng ta thực sự nghĩ khi sự việc xảy ra không theo ý mình. Nếu có đức tin, chúng ta chỉ cần tin rằng rằng mọi việc xảy ra luôn là vì lợi ích của chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể không hiểu nhưng một lúc nào đó trong tương lai chúng ta sẽ hiểu.

Hai thiên thần dừng lại nghỉ đêm tại một ngôi nhà của một gia đình giàu có nhưng không hiếu khách. Mặc dù căn nhà rất rộng nhưng chủ nhà lại không cho hai thiên thần ngủ trong phòng khách nhưng thay vào đó họ chỉ cho hai thiên thần ngủ trong một căn phòng nhỏ dưới hầm nhà.

Đang lúc chuẩn bị ngủ thì thiên thần lớn nhìn thấy một cái lỗ hổng trên tường nên đến để sửa lại. Thiên thần trẻ thấy vậy thì hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời: thấy vậy nhưng không phải như vậy.

Đêm hôm sau hai thiên thần đến ngủ nhờ tại một gia đình nông dân rất nghèo nhưng lại hiếu khách. Sau bữa cơm tối, vợ chồng người nông dân đã nhường phòng của họ cho hai thiên thần ngủ.

Sáng hôm sau, hai thiên thần nghe tiếng vợ chồng người nông dân đang khóc. Lý do là vì con bò sửa duy nhất của họ đêm qua đã bị chết.

Thiên thần nhỏ bực mình hỏi thiên thần lớn tại sao ngài lại để việc này xảy ra. Người đầu tiên, là một gia đình giàu có, ông ta là người có đầy đủ mọi tiện nghi nhưng ngài lại giúp ông ta trong khi đó gia đình nông dân này mặc dầu rất nghẻo nhưng lại chia sẻ cho chúng ta mọi thứ nhưng ngài lại để cho con bò sửa duy nhất của ông bị chết.

Thiên thần lớn vẫn nói: thấy vậy nhưng không phải như vậy. Và giải thích rằng khi chúng ta ở trong căn phòng dưới hầm của người nhà giàu đó. Xuyên qua lỗ hổng của bức tường, ta đã nhìn thấy một thỏi vàng thật lớn. Vì thấy mặc dầu ông ta rất giàu nhưng lại không chia sẻ sự may mắn của ông cho người khác nên ta đã lấp lỗ hỏng đó lại để ông ta không thể tìm thấy thỏi vàng đó. Và tối hôm qua, khi chúng ta đang ngủ trong phòng của vợ chồng nông dân này, thì thần chết đã đến để đưa người vợ ra đi nên ta đã dùng con bò sửa thay cho bà. Vẫn câu nói cố hữu, thiên thần lớn nói: Thấy vậy nhưng không phải vậy!.

Đôi khi đây cũng là những gì chúng ta thực sự nghĩ khi sự việc xảy ra không theo ý mình. Nếu có đức tin, chúng ta chỉ cần tin rằng rằng mọi việc xảy ra luôn là vì lợi ích của chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể không hiểu nhưng một lúc nào đó trong tương lai chúng ta sẽ hiểu.

LM FX Nguyễn Văn Tuyết