PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Hành Hương Vs Biến Đổi Cá Nhân.
nếu chúng ta không thay đổi chính mình, không ai có thể làm cho cuộc sống của chúng ta khác đi được.

Một ngày nọ, một đệ tử đến nói với sư phụ rằng: thưa thầy con muốn thực hiện một chuyến hành hương.

Người thầy hỏi: tại sao con muốn đi hành hương?.

Đệ tử trả lời: Để con có thể cải thiện lòng đạo đức của con.

Thầy nói: Được. Nhưng con hãy giúp thầy làm việc này. Con hãy mang theo bầu đựng nước này với con. Bất cứ con đến viếng đền thờ nào, hãy đặt nó lên bàn thờ đó để nó cũng được chúc phúc và mang về đây cho thầy.

Đệ tử ra đi và mang theo bầu đựng nước và làm theo lời thầy dặn. Sau chuyến hành hương người học trò trở về. Người thầy bảo đệ từ hãy nầu chiếc bầu đựng nước đó và dọn lên cho thầy. Vâng lời, người đệ tử đem bầu đựng nước đi nầu và dọn lên cho thầy.

Sau khi ăn một muổng người thầy nói: Ồ thật là lạ.

Đệ từ hỏi: thưa thầy, lạ điều gì?

Sư phụ nói: ngay cả sau khi đi hành hương, bầu nước vẫn còn thật đắng. Sao lạ vậy!.

Người học trò trả lời: Thưa thầy, tại vì đó là bản chất của bầu nước.

Thầy trả lời: Đây chính là điều thầy muốn nói. Trừ phi con thay đổi bản tính của con, nếu không hành hương sẽ không làm cho con thay đổi điều gì. Vì thế, nếu chúng ta không thay đổi chính mình, không ai có thể làm cho cuộc sống của chúng ta khác đi được.

Hãy sinh quả phúc đức, xứng với lòng hối cải (Mt 3:8).

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết