PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Hãy Luôn Kết Hiệp Với Chúa
Lưu lại trong lòng yêu mến của Người (Jn15:9-10)

Khi tạo dựng nên cá, Chúa nói với biển cả, khi tạo dựng cây cối, Người nói với trái đất, khi tạo dựng con người, Chúa nói với chính Người.

Nếu đem cá ra khỏi nước, nó sẽ chết,

Khi nhổ cây lên khỏi mặt đất, nó sẽ chết.

Tương tự, khi con người tách ra khỏi Thiên Chúa, nó cũng sẽ chết.

Thiên Chúa là môi trường sống tự nhiên của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng để sống trong sự hiện hữu của Người. Chúng ta phải luôn kết hiệp với Chúa bởi vì trong Người chính là sự sống của chúng ta.


Như Cha đã yêu mến Ta, Ta đã yêu mến các ngươi. Hãy lưu lại trong lòng yêu mến của Ta. Nếu các ngươi giữ các lịnh truyền của Ta. Các ngươi sẽ lưu lại trong lòng yêu mến của Ta cũng như Ta đã giữ các lịnh truyền của Cha Ta, và lưu lại trong lòng yêu mến của Người (Jn15:9-10)

 

Tuyết Nguyễn