PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Muôn Vàn Hồng Ân
Thường chúng ta hay phàn nàn về cuộc sống, và những sự việc tiêu cực xảy ra cho mình mà quên rằng không có gì tình ngờ và mọi việc đều có mục đích.

 

Một vi vua nọ không tin vào sự thiện hảo của Chúa nhưng lại có một vị cận thần trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nói: Xin hoàng thượng, đừng nãn lòng, vì mọi việc Chúa làm đều hoàn hảo, không sai lầm.

Một ngày nọ họ đi săn, trên đường đi nhà vua bị một con vật tấn công. Mặc dầu vị cận thần đó đã giết được con vật nhưng không thể cản được con vật cắn đứt một ngón tay của nhà vua. Không biểu lộ một sự cảm kích gì vể việc mình vừa được cứu trái lại rất tức giận.

Nhà vua hỏi: Thiên Chúa có thực sự thiện hảo hay không? Nếu ngài thiện hảo, nếu thiện hảo tại sao ngài lại để con vật đó tấn công và làm cho ta bị mất đi một ngón tay.

Vị cận thần nói: Tâu hoàng thượng, mặc cho những việc này xảy ra, hạ thần chỉ có thể nói với hoàng thượng rằng. Chúa thiện hảo, và Người biết tại sao việc này xảy ra.  Mọi việc Người làm đều hoàn hảo. Người không bao giờ sai lầm!

Tức giận vì câu trả lời này, nhà vua ra lệnh bắt giam vị cận thần đó.

Thời gian sau nhà vua đi săn và bị bắt bởi những người thuộc bộ tộc rất man khai. Họ dùng nhà vua để tế thần. Trên bàn thờ tế thần họ thấy nạn nhân thiếu mất một ngón tay vì thế đã thả ông. Họ tin rằng là một điều không đúng nếu dùng một người không hoàn hảo để tế thần.

Về lại hoàng cung, ông ra lệnh thả vị cận thần và nói: Ta biết Chúa thực sự tốt đối với ta! Ta hầu như bị giết bởi những người thuộc bộ tộc đó, nhưng vì thiếu một ngón tay nên ta đã được thả! Nhưng ta có một câu hỏi nếu Chúa thực sự thiện hảo, tại sao ngài lại để ta giam ngươi trong ngục?

Vị cận thần thưa: Tâu hoàng thượng, nếu hạ thần đi với ngài, hạ thần có thể bị tế thần thay cho bệ hạ bởi vì hạ thần không bị mất một ngón tay nào cả, vì thế hạ thần mới nói Thiên Chúa luôn thiện hảo và không bao giờ sai lầm.

Thường chúng ta hay phàn nàn về cuộc sống, và những sự việc tiêu cực xảy ra cho mình mà quên rằng không có gì tình ngờ và mọi việc đều có mục đích.

Mỗi sáng, hãy dâng ngày cho Chúa. Xin Chúa soi sáng tư tưởng của mình, hướng dẫn hành động của mình, hãy luôn để tâm hồn thanh thản. Đừng quá lo lắng. Vì Chúa không bao giờ sai lầm.

Không ai trong chúng ta biết ý nghĩa của những gì xảy ra cho mình nhưng Chúa biết, bởi vì Người không bao giờ sai lầm….

 

Thánh Phaolô dạy: Ta biết rằng: Với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được Người kêu gọi theo ý định của Người (Rm 8 :28).