PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Chiếc Va Li trong bàn tay của Chúa (FX Nguyễn Văn Tuyết).


Một người đàn ông trong cơn hấp hối nhìn thấy Chúa đến gần với chiếc va li trên tay.

- Chúa bảo, “Này con, đã đến giờ con phải ra đi.”
- Ông ngạc nhiên hỏi lại, “Ngay bây giờ à? Sao lại sớm vậy? con còn nhiều việc để làm…”
- Chúa nói, “Ta xin lỗi, nhưng đã đến giờ con phải ra đi.”
- Ông hỏi, “Trong va li mà Chúa đang cầm có gì trong đó?”
- Chúa trả lời, “Những vật dụng thuộc về con.”
- Ông hỏi, “Vật dụng của con. Chúa muốn nói là những điều thuộc về con, quần áo, tiền bạc?”
- Chúa trả lời, “Những điều đó không phải của con, chúng thuộc về thế gian.”
- Ông hỏi, “Phải chăng đó là những kỷ niệm của con?”
- Chúa bảo, “Những thứ đó không bao giờ là của con, chúng thuộc về thời gian.”
- Ông hỏi: “Phải chăng đó là những tài năng của con.”
- Chúa trả lời: Những cái đó không bao giờ là của con, chúng thuộc vào hoàn cảnh mà con đã sống.”
- Ông hỏi, “Gia đình và bạn bè của con?”
- Chúa đáp, “Chúng không bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về đoạn đường con đã đi qua.’
- Ông hỏi, “Là vợ và con cái của con?”
- Chúa trả lời, “Chúng ta không bao giờ là của con, chúng thuộc vào trái tim của con.”
- Ông hỏi, “Phải chăng là thân xác của con?”
- Chúa Trả lời, “ chúng không bao giờ là của con nó thuộc về bụi đất.
- Ông hỏi, “Linh hồn của con?”
- Chúa trả lời, “Không, nó thuộc về ta.”

Trong lo sợ, người đàn ông nhận lấy va li từ tay của Chúa, mở ra ông khám phá ra rằng bên trong va li trống rỗng. Trong nước mắt, ông hỏi, “Con không có gì cả sao?”
Chúa trả lời, “Đúng! Mọi giây phút con sống là của con. Cuộc sống, đơn giản, là thời gian thuộc về con. Vì thế hãy tận hưởng thời gian trong khi con đang có nó. Đừng để bất cứ điều gì con nghĩ là con làm chủ cản trở con làm điều đó. Vì thế,
- Sống giây phút hiện tại.
- Sống cuộc sống của con.
- Đừng quên hãy sống trong hạnh phúc vì chỉ điều đó mới quan trọng.
- Vật chất và mọi việc khác mà con có được sẽ ở lại đây.
- Con không thể mang theo bất cứ điều gì.

(Tuyet Nguyễn Chuyển dịch từ Internet)