TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Muối Cho Đời
ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc giới thiệu: "Muối Cho Đời là tác phẩm ghi lại cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và sâu sắc giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và ký giả Peter Seewald về nhiều vấn đề quan trọng và nóng bỏng trong đời sống Giáo Hội ngày nay".

Muối Cho Đời là tác phẩm ghi lại cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và sâu sắc giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và ký giả Peter Seewald về nhiều vấn đề quan trọng trong đời sống Giáo Hội ngày nay.

Thẳng thắn vì Đức Hồng Y Ratzinger đã không ngần ngại đề cập đến những vấn đề nóng bỏng nhất trong Giáo Hội cũng như những lời phê phán nặng nề mà nhiều người ngày nay dành cho Giáo Hội.

Cởi mở vì vị Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã chia sẻ cả những khía cạnh riêng tư trong đời sống cũng như trong trách nhiệm của ngài.

Sâu sắc vì vị Giáo hoàng tương lai không chỉ tiếp cận các vấn đề ở bề mặt nhưng bằng kiến thức uyên bác và kinh nghiệm thực tiễn, ngài chỉ cho thấy cội rễ căn nguyên của từng vấn đề, từ đó cũng có thể phác thảo những định hướng cho tương lai.

Mời quý vị và các bạn mở LINK dưới đây :

Muối Cho Đời (pdf)