TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
TÙ NHÂN SỐ 13 - ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Giới thiệu: Cuộc đời Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận là niềm cảm hứng cho rất nhiều người. Cảm hứng cho đời sống. Cảm hứng cho sáng tác. Nhiều công trình kiến trúc mang tên ngài. Nhiều hội đoàn mang tên ngài. Nhiều giải thưởng mang tên ngài. Nhiều quỹ phát triển mang tên ngài. Nhiều bậc cha mẹ muốn con cái mang tên ngài. Tuy đã có nhiều bài văn, thơ, nhạc, viết về ngài, nhưng dành trọn hẳn một tác phẩm cho cuộc đời của ngài vẫn là điều hiếm hoi. Trong tình hình ấy, Trường ca “Vị Tù Nhân Mang Số 13” của tác giả Eymard An Mai Đỗ, O.Cist xuất hiện đáp lại mong đợi của biết bao người mộ mến Vị Tôi Tớ Chúa Nguyễn văn Thuận.

TÙ NHÂN SỐ 13 - ĐHY Nguyá»…n Văn Thuận

Mời quý vị click vào link dÆ°á»›i Ä‘ây download sách:

TÙ NHÂN SỐ 13 - ĐHY Nguyá»…n Văn Thuận (pdf)