TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
DON BOSCO VUI TÍNH.
Giới thiệu: Thánh Don Bosco có một đặc tính ít thấy. Đó là ngay từ tuổi thơ ấu, ngài đã trải nghiệm những chuyện rất vui nhộn. Tất cả cuộc đời của ngài có thể được thuật lại bằng những mẩu chuyện thật cảm động và những sự kiện thật là vui. Đó là cách thế mà tác giả Louis Chiavarino chọn viết cuốn sách "Don Bosco Vui Tính". Tác giả có ý mua vui cho độc giả, làm cho độc giả cảm động, và nhờ đó khơi lên trong tâm hồn một niềm kính phục lớn lao đối với vị linh mục thánh thiện này. Vả lại, người ta "vẫn có thể vui cười mà vẫn học hỏi chứ". Thân mời các bạn cùng lên đường với tác giả Louis Chiavarino bước vào thế giới lạc quan đầy tiếng cười của Don Bosco.

 

Click link below

DON BOSCO VUI TÍNH