TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Đường Về Thường Trí.
Đạo là ĐƯỜNG. Đi không đúng đường là lạc lối. Đúng đường nhưng không đi, sẽ chẳng bao giờ tới. Muốn tới nhưng không biết đường đi, cũng vẫn là lạc lõng. Đường chỉ để dẫn tới nơi cư trú. Nếu lấy đường làm nơi cư trú thì chẳng bao giờ tới nơi cư trú của mình. Như thế, có lối mà vẫn lạc. Nói đến đường là nói đến đi. Cuộc đi càng dài càng đong đầy cam go. Đường lên càng cao càng đòi nhiều phận đấu, càng cần lắm can đảm. Có nhiều thứ đường đi, có lắm thứ đích tới. Nhưng đường về Thường Trí, nơi có mây trời cứu rỗi. Đích tới đỉnh cao, nơi có gió nắng cứu chuộc, là đường đi, đích tới đẹp nhất." (Lm Nguyễn Tâm Thường SJ).

 Đường Về Thượng Trí

Mời quý vị click vào link dưới đây download sách:

Đường Về Thượng Trí pdf