TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Hạt Giống Kitô Trong Đất Jarai
Lời giới thiệu của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh: "Hạt Giống Ki-Tô Trong Đất Jrai" là một chuyện kể có thật suốt 40 năm về Chúa Giê-su dưới dạng hồi ký giữa người Jrai trên vùng đất cao nguyên Việt Nam. Phần lớn câu chuyện xảy ra trong những năm tháng bom đạn và tù đày, những năm tháng hòa bình với thiếu thốn và khó khăn. Đặc biệt sau biến cố tôn phong 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam năm 1988 đã có nhiều người tìm đến với Đức Ki-Tô trong Hội Thánh Công Giáo. Họ là những người Jrai nghèo khó nơi nông thôn hoặc những tù nhân tại các trung tâm cải tạo. ... "Hạt Giống Ki-Tô Trong Đất Jrai" giúp bạn tiếp cận với nhiều vấn đề liên quan đến người thưa sai. ... Tôi xin cẩn cẩn giới thiệu cuốn "Hạt Giống Ki-Tô Trong Đất Jrai" của cha Giuse Trần Sĩ Tín CSsR.

Hạt Giống Kitô Trong Đất Jarai

Mời quý vị click vào link dưới đây download sách:

Hạt Giống Kitô Trong Đất Jarai - PDF