TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo (Alan Schreck).
Dẫn nhập: Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo của tác giả Alan Schreck. Kitô Giáo là gì? Công Giáo là gì? Đó chỉ là một triết lý sống, một mô giáo huấn, hay các quy tắc hướng dẫn đời sống? Không phải vậy, Kitô Giáo không phải là một lý tưởng mà là một thực thể có mặt trong lịch sử loài người.

 Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo (Alan Schreck)

Mời quý vị click vào link dưới đây download sách:

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo (Alan Schreck) - PDF