TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Những bài giảng bất hủ của cha Thánh Gioan Vianney.
Giới thiệu: Đời sống của Cha Thánh Gioan Vianney là một mẫu gương tận tuỵ vì Chúa và vì các linh hồn. Giáo dân xứ Ars thường nói với nhau: Cha xứ của chúng tôi luôn làm những điều ngài nói và thực hiện những điều ngài giảng. Cuốn sách "Những bài giảng bất hủ của Cha Thánh Gioan Vianney" do Phaolô Vũ Đức Thành dịch từ nguyên tác "Little Catechism of Curé of Ars" do chính Cha Thánh là tác giả, với mục đích khuyến khích chúng ta phải nên thánh.

Xin quý vị click vào link dưới để download sách:

Những bài giảng bất hủ của cha Thánh Gioan Vianney (pdf)