TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Ông Cố Giám Mục Cùi - Đức Cha Jean Cassaigne.
LỜI NGỎ: Với tâm tình biết ơn những hy sinh to lớn của vị thừa sai và sự gắn bó của Ngài với đất nước này, nhất là với những con người bị xã hội ruồng bỏ - NHỮNG NGƯỜI CÙI - xin giới thiệu cuốn sách đơn giản, nhưng đầy đủ nâng đỡ do Cha Dom J.M Guilmard viết về cuộc đời của “ÔNG CỐ” - ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE.

 Ông Cố Giám Mục Cùi - Đức Cha Jean Cassaigne

Mời quý vị click vào link dưới đây download sách:

 Ông Cố Giám Mục Cùi - Đức Cha Jean Cassaigne (pdf)