TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Sách 101 Truyện Tích Chuỗi Hạt Mân Côi
Giới thiệu: Mân Côi có nghĩa là bông hồng. Chuỗi Mân Côi là chuỗi bông hồng, được tượng trưng bằng 5 chùm hạt, mỗi hạt là như một kinh Kính Mừng, được coi như những bông hồng kết thành vòng hoa dâng kính Mẹ. 150 kinh Kính Mừng tương ứng với 150 bông hồng hoặc 150 thánh vịnh.

Sách 101 Truyện Tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Mời quý vị click vào link dưới đây download sách:

Sách 101 Truyện Tích Chuỗi Hạt Mân Côi - PDF