TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Sách Giáo Lý Cho Người Trẻ (Youcat).
"YouCat" (Youth Catechism) được soạn thảo trong một thời kỳ khó khăn cho Giáo hội để tìm một hướng đi mới. Sau Công đồng Vatican II trong môi trường văn hóa thay đổi, nhiều người đặt câu hỏi liệu Đạo Công Giáo đã lỗi thời rồi hay chẳng? Trước câu hỏi đó, bạn cần phải bắt đầu sâu hơn nữa trong đức tin, để chống lại cám dỗ của thời đại." (ĐTC Benedictô XVI).

 

 

Xin quý vị click vào link dưới để download sách:

Sách Giáo Lý Cho Người Trẻ (Youcat).pdf