TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Sách Tự Thú của Thánh Augustinô.
Giới Thiệu: Vào năm 354, tại thị trấn nhỏ Tagaste, nay là Souk-Ahras ở Algeria, một nhân vật lừng danh trong lịch sử Kitô Giáo ra đời. Tên ngài là Augustinô Thánh Hippo. Tuy mãi đến năm ngoài 30 tuổi, mới được rửa tội, thế nhưng ngài đã làm linh mục, giám mục và là nhà thần học có nhiều ảnh hưởng. Cuộc đời của thánh Augustinô được kể lại trong Sách Tự Thú mà qua đó chúng ta sẽ thấy ngài rất gần gũi với chúng ta...

Xin quý vị click vào link dưới để download sách dạng PDF:

Sách Tự Thú của Thánh Augustinô  (pdf)